Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19011,Szlenga-Ryszard.html
2023-09-28, 03:26

Szlenga Ryszard

Ryszard Szlenga, ur. 23 X 1941 w Piekarach Śląskich. Ukończył Studium Zawodowe w Technikum Mechanicznym w Bytomiu przy Zakładach Dolomitowych (1980).

1959-1963 zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Katowicach, 1963-1967 w WPK Katowice Zajezdnia w Świerklańcu, 1967-1971 w Zajezdni w Bytomiu, 1971-1982 w Zakładach Remontowo-Montażowych Przemysłu Metali Nieżelaznych Montomet w Piekarach Śl. 1970-1979 w PZPR, 1971-1980 członek ZZ Metalowców.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego „S” w zakładzie pracy, członek KZ. 1980-1981 w KPN. Od 27 IV 1981 z ramienia KZ pełnomocnik, członek Komisji ds. BHP w Montomecie. Delegat I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

14 XII 1981 współorganizator strajku, członek KS, łącznik z KWK Julian i KWK Andaluzja w Piekarach Śl. W nocy 15/16 XII 1981 KS podjął decyzję o rozwiązaniu strajku. 16 XII 1981 zatrzymany na ulicy na terenie Piekar Śl., doprowadzony do KM MO, przesłuchiwany i zatrzymany, 19 XII 1981 aresztowany, przewieziony do AŚ w Zabrzu. 8 I 1982 skazany na 4 lata więzienia. Zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Od 4 II 1982 osadzony w ZK w Raciborzu (uczestnik głodówki o status więźnia politycznego, ukarany 7 dniami tzw. twardego łoża, 4-11 V 19821), 9 VI – 28 IX 1982 w ZK w Strzelcach Opolskich (15-31 VIII 1982 uczestnik głodówki o status więźnia politycznego, od 26 VIII 1982 przymusowo dokarmiany), od 28 IX 1982 w ZK w Kłodzku. 12 I 1983 Rada Pracownicza Montometu wystąpiła do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z wnioskiem o przedterminowe zwolnienie z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, bez odpowiedzi. 21 IV 1983 zwolniony.

Od 19 XII 1983 z rodziną na emigracji w Szwecji. Do VI 1985 nauka języka, 1985-1988 zatrudniony w warsztacie przy salonie samochodowym w Kalmarze, elektromechanik samochodowy, 1988-2007 operator zespołu maszyn produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym paneli podłogowych Kährs w Nybro, od 2007 na emeryturze. 1986-1988 współorganizator i przewodniczący Związku Polaków w Sztokholmie Oddział w Kalmarze.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Piekary Śląskie

Opcje strony