Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szpigiel Halina

Halina Szpigiel, ur. 21 VI 1929 w Strykowie k. Łodzi. Ukończyła LO nr V w Łodzi (1949).

1957-1969 pracowniczka Związku Filmowców Polskich, Oddział w Łodzi, 1969-1989 Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, od X 1980 w KZ; 21 I – 18 II 1981 uczestniczka strajku łódzkich studentów na Wydz. Filologicznym UŁ.

13 XII 1981 uczestniczka demonstracji przed siedzibą ZR Ziemia Łódzka, 15 XII 1981 przed budynkiem Wydz. Prawa UŁ. Współpracowniczka podziemnej Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej „S” UŁ, organizatorka (m.in. ze Zbigniewem Głuszczakiem, z Emilią Staniszewską, Jolantą Bagrowską, Jadwigą Grabowską i Jolantą Wiedeńską) pomocy socjalnej, np. zapomóg finansowych, wczasów dla osób z uniwersyteckiej „S” i ich rodzin. 1982-1984 współpracowniczka podziemnego pisma „Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego”, udostępniała swoje mieszkanie na drukarnię, przepisywała teksty, wykonywała matryce, drukowała (z Z. Głuszczakiem, Małgorzatą Kępczyńską-Nowaczyk i Adamem Nowaczykiem); od 1982 kolportowała na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ pisma podziemne (we współpracy z Z. Głuszczakiem, Bogną Maurer, Katarzyną Kołodziejczyk i Barbarą Pajkert), m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego”, „Solidarni. Wiadomości Wojenne” i „Prześwit”. 1982-1987 łączniczka (z B. Maurer) UKK z Międzyzakładowym Komitetem Porozumiewawczym „S”, m.in. wymiana wydawnictw podziemnych i informacji. Od 1989 na emeryturze.

Odznaczona medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

 

Tomasz Czarnecki

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry