Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szumiejko Eugeniusz

Eugeniusz Szumiejko, ur. 9 IX 1946 w Wierobiejkach k. Grodna (obecnie Białoruś), zm. 5 VII 2020 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek astronomia (1970).

W 1958 repatriowany do Polski.

1969–1970 założyciel, przew. Koła Naukowego Astronomów w Instytucie Astronomii UWr. Od 1967 w Aeroklubie Wrocławskim (oddział Aeroklubu PRL/od 1990 Aeroklubu Polskiego). 1974–1975 w kadrze narodowej w sporcie spadochronowym. 1971–1986 członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

W III 1968 uczestnik strajków studenckich, członek KS na UWr. 1970–1977 pracownik naukowy w Instytucie Astronomii UWr. 1977–1979 informatyk w WSK PZL Hydral we Wrocławiu, 1979–1981 w Technice Biurowej Predom-Org/Zakładach Techniki Biurowej Biurotechnika tamże.

1979–1980 kolporter niezależnych pism, m.in. „Biuletyn Dolnośląski” i „Gazeta Polska”, udostępniał mieszkanie do celów konspiracyjnych (m.in. raz drukowano „Biuletyn Dolnośląski”).

Od IX 1980 w „S”; we IX 1980 inicjator powołania Komitetu Założycielskiego, 1980 – VI 1981 przew. KZ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, 1 VII – 31 X sekretarz prezydium ZR; IX/X delegat na I KZD, członek KK, od 4 XI w prezydium KK (odpowiedzialny za problemy nauki, kultury i oświaty), XI/XII zaangażowany w rozwiązanie konfliktu w WSI w Radomiu między NZS a władzami uczelni.

13 XII 1981 współzałożyciel, organizator i członek Krajowego Komitetu Strajkowego w Porcie Gdańskim, od 15 XII w Stoczni Gdańskiej. 16 XII 1981 – 6 XII 1984 w ukryciu w Trójmieście, nast. we Wrocławiu. 13 I 1982 założyciel Ogólnopolskiego Komitetu Oporu „S”. Do III 1982 doprowadził do nawiązania współpracy podziemnych struktur „S” regionów Pomorza Zachodniego i Gdańskiego, Bydgoskiego, Małopolskiego, Dolnego Śląska oraz z działaczami „S” za granicą (w poł. 1982 zorganizowali Biuro Koordynacyjne „S” za Granicą w Brukseli). W IV 1982 uciekł w Gdańsku z obławy zorganizowanej przez SB. VII 1982 – XII 1984 członek TKK, organizator zespołu łączników merytorycznych, rady programowej, poczty międzyregionalnej oraz spotkań kierownictwa TKK, okresowo koordynator spraw zagranicznych. 1985–1990 ponownie zatrudniony w Biurotechnice/Infobiurze. 1985–1989 wielokrotnie zatrzymywany. V 1987 – IX 1988 przew. RKS Dolny Śląsk, V – IX 1987 członek TKK, zwolennik tworzenia jawnych struktur „S” w zakładach. V 1987 – IX 1988 redaktor podziemnych pism „Z Dnia na Dzień”, IV – IX 1988 „Gazeta Uliczna”, I – VI 1989 współzałożyciel, redaktor „Gazety Związkowej Solidarność”.

1989–1990 członek KZ w Biurotechnice/Infobiurze, 1990–1996 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, 1990–1994 członek ZR (V 1991 – V 1992 ekspert przekształceń własnościowych oraz rzecznik prasowy ZR); 1990–1996 delegat na KZD, w 1990 w KK. 1990–1991 w USA. 1992–1996 wiceprezes ds. ekonomicznych Portu Lotniczego Wrocław SA, 1994–1996 wiceprezes Klubu Sportowego Ślęza Wrocław, w 1997 prokurent w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Higieny Miasta Wrocław TransFormers we Wrocławiu, 1997–1998 w ROP, w 1998 pełnomocnik wojewody wrocławskiego ds. usuwania skutków powodzi (Koordynator Narodowego Programu Odbudowy po Powodzi), 1999 urzędnik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (współzałożyciel, członek Komitetu Założycielskiego „S”). 2000–2002 bez zatrudnienia, prace dorywcze. 2002–2003 zarządca komisaryczny Kopalni Surowców Skalnych w Zarębie k. Lubania, 2003–2004 pracownik Grupy A5 Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz Doltech w Legnicy, 2004–2005 właściciel Przedsiębiorstwa Usługowego Sejd we Wrocławiu; 2005–2006 bez zatrudnienia, nast. rencista. 2006–2011 pracownik Koncernu Energetycznego EnergiaPro SA (do V 2008 wiceprezes zarządu)/Tauron Polska Energia SA we Wrocławiu; od 2011 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006).

18 XI 1981 – 17 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO we Wrocławiu w ramach KE krypt. Kwazar; 17 V 1982 – 4 II 1985 przez Wydz. V /Wydz. V-1 KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Marcin; od VII 1981 przez Wydz. III KW MO w ramach SO krypt. Poligon.

Grzegorz Kowal|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry