Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szumilas Michalina

Michalina Szumilas, ur. 6 I 1937 w Niepołomicach. Ukończyła Przyzakładową Szkołę Przysposobienia Zawodowego przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego Bielbaw w Bielawie (1953).

1953–1981 prządka w Bielbawie.

W VIII 1980 współinicjatorka działań zmierzających do powstania Wolnych Związków Zawodowych w Bielbawie. Od IX 1980 w „S”; od IX członek prezydium Komitetu Założycielskiego, od I 1981 prezydium KZ; odpowiedzialna za sprawy socjalne, przew. Komisji Oddziałowej.

13 XII 1981 zatrzymana, przesłuchiwana w KM MO w Dzierżoniowie oraz w KW MO w Wałbrzychu, nast. zwolniona z pracy. W I 1982 pobita. XII 1981–1992 bez stałego zatrudnienia (m.in. gospodyni na plebanii w parafii Wniebowzięcia NMP w Bielawie). 1982–1989 kolporterka podziemnych pism, m.in. „Z Rąk do Rąk”, „Odgłosy”, „Z Dnia na Dzień” oraz książek i ulotek; 1982–1985 zaangażowana w druk i kolportaż podziemnego pisma „Odgłosy”. 1985–1989 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Wniebowzięcia NMP w Bielawie; organizatorka i aktorka niezależnego kabaretu, współorganizatorka mszy za Ojczyznę i pielgrzymek (m.in. na Jasną Górę i do grobu ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie). 1987–1989 przedstawicielka Komisji Interwencji i Praworządności „S” Regionu Dolny Śląsk na Ziemi Dzierżoniowskiej (zbierała i przekazywała informacje o represjach). XII 1981 – 1989 wielokrotnie przesłuchiwana, poddawana rozmowom ostrzegawczym oraz rewizjom.

W 1989 członek KO Ziemi Dzierżoniowskiej. Od 1992 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

28 VII 1983 – 22 IV 1985 rozpracowywana przez p. V KM MO/RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR krypt. Msza; 27 X 1986 – 10 VIII 1987 przez p. V RUSW w Dzierżoniowie w ramach KE krypt. Michalina; 7 VI 1988 – 25 VII 1989 w ramach SOR krypt. Prolog.

Ewa Chabros

Bielawa, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry