Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szumowska Renata

Renata Szumowska, ur. 10 VII 1928 we Lwowie, zm. 3 III 1992 w Tarnowskich Górach. Wykształcenie średnie.

1966-1982 pracownik kolejno „Trybuny Opolskiej”, Śląskiego Wydawnictwa Prasowego, redakcji „Życia Bytomskiego” i „Gwarka” w Tarnowskich Górach. Do 1982 w PZPR, II sekretarz POP przy RSW Prasa-Książka-Ruch w Tarnowskich Górach.

W 1981 współpracownik „S” w Tarnowskich Górach i Piekarach Śl.

Od 1983 na emeryturze. Od 1985 członek Komitetu Pomocy Emerytom, Rencistom i Niepełnosprawnym (we współpracy m.in. z Bazylim Tyszkiewiczem i Józefem Bujoczkiem). W XII 1986 skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział w manifestacji pod KWK Wujek w rocznicę pacyfikacji. Kilkakrotnie wzywana przez SB na rozmowy ostrzegawcze; 1985-1989 członek redakcji niezależnego biuletynu „Anty-k”. W 1987, po przekształceniu KPERiN w Tymczasową Regionalną Radę Emerytów, Rencistów, Inwalidów i Niepełnosprawnych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, wiceprzewodnicząca Rady. Zaangażowana w druk i kolportaż niezależnego pisma „Zagłębiowski Informator Solidarności”; 30 IV 1988 rewizja w mieszkaniu. 1988-1989 członek Komisji ds. Interwencji i Praworządności „S”, organizatorka pomocy finansowej dla rodzin robotników zwolnionych po strajkach w VIII 1988.

W 1989 wycofała się z działalności politycznej.

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Tarnowskie Góry

Opcje strony

do góry