Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szumowski Maciej

Maciej Szumowski, ur. 18 IV 1939 w Warszawie, zm. 1 II 2004 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Polonistyki (1977).

1964–1982 członek PZPR.

1963–1965 redaktor nacz. „Kuriera Akademickiego”, 1965–1967 z-ca redaktora nacz. „Kroniki Beskidzkiej”, 1967 współtwórca (m.in. ze Stefanem Maciejewskim i Janem Pieszczachowiczem) i redaktor pisma „Student”, 1967–1980 reporter Oddziału TVP w Krakowie, 1967–1980 felietonista „Gazety Krakowskiej”/„Gazety Południowej”; 1975–1981 współtwórca i członek Rady Klubu Twórców i Działaczy Kultury Kuźnica tamże.

1980–1981 redaktor nacz. „Gazety Południowej”/„Gazety Krakowskiej”, członek SDP, 29–31 X 1980 delegat na Nadzwyczajny Zjazd SDP, przew. Prezydium Zjazdu, członek Rady SDP, członek Zarządu SDP, 1981–1992 uczestnik prac zespołu ds. prawa prasowego Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności w Krakowie.

14 XII 1981 podał się do dymisji z funkcji redaktora nacz. „Gazety Krakowskiej”. 1982–1983 członek redakcji pisma „Zdanie”, III 1982 podpisał list SDP do Sejmu PRL przeciwko rozwiązaniu Stowarzyszenia, 1983–1984 stróż nocny i palacz w kotłowni stolarni Acarii w Pychowicach, 1982–1988 autor tekstów w podziemnym piśmie „Hutnik” oraz 1983–1986 w biuletynie „Solidarność Podgórza, Łęgu, Skawiny, Wieliczki”, 1982–1988 pomysłodawca i współtwórca, redaktor nacz., reporter i reżyser podziemnej Niezależnej Telewizji Mistrzejowice przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach; współpracownik ks. Kazimierza Jancarza, autor serii wywiadów Rozmowy niekontrolowane Macieja Szumowskiego z udziałem znanych działaczy opozycji (m.in. z Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem, Andrzejem Gwiazdą, Leszkiem Moczulskim, Marianem Jurczykiem i Jackiem Fedorowiczem). 1984 sygnatariusz oświadczenia małopolskiej „S” do Sejmu PRL i Episkopatu Polski ws. zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki. 1987–1990 deklaracji założycielskiej i uczestnik klubu dyskusyjnego pisma „Arka”.

Od 10 IV 1989 szef zespołu informacyjnego i promocyjno-medialnego Małopolskiego KO, 7 V 1989–14 VI 1989 członek redakcji „Głosu Wyborczego »Solidarności«”. 1989–1990 „Tygodnika Małopolska”, 28 III 1990 współzałożyciel „Czasu Krakowskiego”, redaktor i felietonista. 1990–1991 redaktor nacz., felietonista w „Gazecie Krakowskiej”. 1990–1992 członek Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch. Od 1993 niezależny producent filmowy i właściciel firmy Shot-Szumowski S.C. w Krakowie.

Autor ponad 100 filmów dokumentalnych oraz reportaży telewizyjnych, m.in. Polska zza siódmej miedzy (1971), Dokument dla syna (1976), Wiosna Solidarności (1988), Ksiądz Kazimierz Jancarz (1993).

Laureat Nagrody Polcul Foundation (1985). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001).

2 II 1984–29 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Porozumienie.

Monika Litwińska

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry