Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19049,Szwajkiewicz-Edward.html
2023-06-09, 02:40

Szwajkiewicz Edward

Edward Szwajkiewicz, ur. 8 VI 1954 w Znamiensku k. Kaliningradu (ZSRS). Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Białogardzie (1974), absolwent Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, kierunek zarządzanie administracją publiczną (licencjat 2002).

1974–1989 elektryk w Stoczni Gdańskiej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od I 1981 Komisji Wydziałowej.

13–16 XII 1981 uczestnik strajku. 1984–1988 członek Bractwa Oblatów św. Brygidy, organizator pomocy rodzinom osób represjonowanych, łącznik Bractwa z TKZ SG. W V i VIII 1988 współorganizator strajków w SG, w V 1988 członek KS, w VIII 1988 wiceprzew. KS, członek prezydium MKS; od 3 IX 1988 współorganizator „S” w SG i regionie. Członek Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego, w I 1989 po rozwiązaniu (na wniosek Lecha Wałęsy) MKO, wszedł w skład nowo utworzonego Tymczasowego ZR. W 1989 uczestnik obrad okrągłego stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego.

1989 członek KZ, 1989–2001 członek prezydium i sekretarz ZR; 1990–2000 delegat na WZD Regionu Gdańskiego, w 1990 na II KZD. 2001–2006 pracownik administracyjny Euroluk Grupa Stoczni Gdynia Sp. z o.o., 2006–2011 kierownik zespołu technicznego w firmie Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, od 2012 wydawca narzędzi w Stoczni Północnej Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

26 V 1988 – 21 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kompania.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony