Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Śnieżko Stefan

Stefan Śnieżko, ur. 5 VI 1936 w Ginejciszkach k. Wilna (obecnie Litwa). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1965).

Do 1 V 1966 asesor Prokuratury Rejonowej w Giżycku, do VII 1979 z-ca prokuratora powiatowego w Morągu, do VIII 1979 prokurator powiatowy i rejonowy w Bartoszycach, do 18 XII 1981 prokurator, następnie z-ca prokuratora rejonowego Prokuratury Rejonowej w Olsztynie i prokurator Prokuratury Rejonowej w Olsztynie. 1965-1981 w PZPR.

Od IX 1980 nieformalny doradca prawny MKZ, TZR i ZR Warmińsko-Mazurskiego. Od II 1981 w KZ „S” przy Prokuraturze Rejonowej w Olsztynie, wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej Pracowników Prokuratury „S”. W 1981 członek zespołu negocjacyjnego ds. wymiaru sprawiedliwości „S”– rząd. Przewodniczący Komisji Wyborczej przy ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, Kielcach, Łupkowie, Załężu i Uhercach, 17 XII 1982 zwolniony. 18 XII 1981 zwolniony z Prokuratury Rejonowej w Olsztynie z powodu „nie dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków prokuratora”. 1984-1989 działacz w nieformalnych grupach działaczy „S”, w Grupie „K” (Toruń, Szczecin, Warszawa, Śląsk) udzielał porad prawnych w Punkcie Porad Prawnych przy kościele św. Józefa w Olsztynie, współorganizator Mszy za Ojczyznę i VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie. 1984-1987 radca prawny PGR Sątopy-Samulewo, 1987-1989 Ośrodka Postępu Rolniczego w Bęsi, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Górowie Iławeckim, Rozogach, Spółdzielni Rolniczo-Produkcyjnej w Stryjewie.

1989-1990 członek Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego, KO „S” w Olsztynie. 1991-1993 senator RP z listy KLD, przewodniczący Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich. 1990-2001 z-ca prokuratora generalnego. 1990-1999 nadzorował śledztwo ws. zbrodni katyńskiej. Od 2004 w stanie spoczynku. Od 1998 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pro Patria.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1 II 1982 – 1985 rozpracowywany przez Wydz. V/IV KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach KE krypt. Prorok; 1982-1985 przez Wydz. V/III KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach KE/SOR krypt. Delegat; 1985 – 18 X 1989 przez Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach SOR Świerszcz.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry