Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Śnieżek Adam

Adam Śnieżek, ur. 25 II 1951 w Orzechówce k. Brzozowa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1974).

1974–1989 informatyk programista w WSK PZL Rzeszów.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel Komitetu Założycielskiego, nast. członek prezydium KZ.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony. 1982–1989 działacz podziemnej „S” w zakładzie, członek RKW w Rzeszowie. W 1983 objęty postępowaniem karnym w zw. z wydawaniem podziemnego pisma „Łącznik” i in. pism, w VII 1983 sprawę umorzono na mocy amnestii. Współorganizator (m.in. z Krzysztofem Rumińskim i Gabrielą Rybacką w Warszawie) kolportażu podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Tygodnik Mazowsze”, „Wola” „«Solidarność» Trwa”, „Ziemia Mielecka”, „Żądło”, „Galicja”, „Hutnik”, „Biuletyn Małopolski”, „Z Dnia na Dzień”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”.

1989–1991 przew. KZ, delegat na II WZD Regionu Rzeszowskiego, 1992–1998 przew. ZR, delegat na KZD; członek KK. Od 1996 w AWS (1996–2000 członek Rady Regionalnej), 1997–2001 poseł RP z listy AWS. Od 1997 w AWS (1998–1999 przew. Zarządu Regionalnego w Rzeszowie, 1999–2004 członek Rady Politycznej i Zarządu Krajowego RS AWS). 2002–2003 dyr. Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 2003–2017 ponownie w WSK PZL Rzeszów, specjalista ds. pracowniczych. 2006–2008 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego z listy PiS; 2008–2011 poseł RP z listy PiS. Od 2017 na emeryturze. Od 2018 radny do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z listy PiS.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

12 XII 1970 – 9 III 1990 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. IIIA/Wydz. V/WOG KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta; 15 I 1980 – 14 VIII 1982 przez Wydz. III KW MO w ramach SOR krypt. Wódz; 2 VI 1980 – 8 IV 1981 przez Wydz. IIIA w ramach SOS krypt. Płaca; 31 VII 1981 – 2 VII 1982 w ramach SOS krypt. Wiodący; 11 X 1980 – 24 III 1984 przez Dep. IIIA MSW w ramach SO krypt. Azymut; 31 I – 16 X 1982 przez Wydz. V KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Styczeń 82; 24 V 1983 – 22 IX 1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Biały/Koperta; 31 I 1985 – 23 I 1990 przez Wydz. V/WOG w ramach SO krypt. Azymut II.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry