Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Świtek Marian Leszek

Marian Leszek Świtek, ur. 18 IV 1949 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1986).

1966–1967 mechanik w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Gdańsku, 1967–1968 ślusarz narzędziowy w Wytwórni Wyrobów Bursztynowych tamże, 1969–1971 zasadnicza służba wojskowa, 1971 ślusarz w Zakładzie Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku, nast. sztauer w Zarządzie Portu Gdańsk, 1973–1981 operator urządzeń w Zarządzie Portu Gdańsk.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS w Rejonie IV (Port Północny), członek ogólnoportowego KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzew. KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

14–19 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie. Od 19 XII 1981 w ukryciu. 20 XII 1981 zwolniony z pracy. Od 26 I 1982 poszukiwany listem gończym. III 1982 – II 1983 członek RKK. 11 II 1983 zatrzymany, 12 II 1983 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Gdańsku, nast. w AŚ tamże, 31 X 1983 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Braniewie; 6 VIII 1984 SMW darował resztę kary na mocy amnestii. Od 1984 jawny przedstawiciel TKZ, doradca prawny struktur podziemnych, także represjonowanych i ich rodzin. 1985–1986 portier-rewident w Konfekcyjnej Spółdzielni Pracy Przyszłość w Sopocie. 1987–1989 kierownik administracyjny w Zakładzie Robót Kolejowych Torus w Gdyni.

1989–1991 aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, 1991–1996 dyr., prezes zarządu w Zarządzie Portu Gdańsk, 1996–1998 dyr. zarządu w Port Gdański Eksploatacja, 1998–2003 prezes zarządu w Zarządzie Portu Gdańsk, od 2006 członek zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

19 XII 1981 – 26 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Podżegacze; 27 VIII 1982 – 26 III 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Student.

Adam Borowski|Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry