Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tarasiewicz Henryk

Henryk Tarasiewicz, ur. 16 II 1947 w Gdańsku, zm. 16 X 2003 w Redzie. Ukończył II LO w Gdyni (1966).

1968–1969 pracownik ds. zaopatrzenia w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, 1970–1974 referent ds. inwentaryzacji na Politechnice Gdańskiej, 1975–1978 makler w Morskiej Agencji w Gdyni, 1978–1980 inspektor ds. transportu w Regionalnym Biurze Sprzedaży Cepelia tamże, 1980–1983 ekspedytor w Zarządzie Portu Gdynia.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, przew. KS. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 KZ, od IX 1980 członek redakcji „Biuletynu Informacyjnego KZ «Solidarność» Portowców”; od V 1981 członek KKK Pracowników Branży Portów Morskich, w VII 1981 sygnatariusz Karty Portowca; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 22 XII 1982. VII 1983 zwolniony z pracy. 1983–1985 bez zatrudnienia, utrzymywał się z pomocy Komisji Charytatywnej przy parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka (oo. redemptoryści) w Gdyni. 1985–1988 wyjazd do Norwegii. V 1988 zatrzymany przez straż portową podczas próby wejścia na teren Portu Gdynia z zamiarem zorganizowania strajku. 1988–2003 na rencie.

27 VIII 1980 – 29 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Posucha; 13 II 1981 – 28 II 1986 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Gdańsku/p. V RUSW w Gdyni w ramach SOR krypt. Blada twarz.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry