Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tarasiewicz Henryk

Henryk Tarasiewicz, ur. 16 II 1947 w Gdańsku, zm. 16 X 2003 w Gdyni. 1966-1968 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie.

X 1968 – 1969 pracownik Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, 1970-1974 referent ds. inwentaryzacji na Politechnice Gdańskiej, 1975-1978 makler w Morskiej Agencji w Gdyni, 1978 – III 1980 inspektor ds. transportu w RBS Cepelia, IV 1980 – VII 1983 ekspedytor w Zarządzie Portu Gdynia.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Porcie Gdynia, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ Zarządu Portu Gdynia, członek redakcji biuletynu informacyjnego KZ „Solidarność Portowców”; od III 1981 oddelegowany do pracy w KZ, od V 1981 członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej „S” Pracowników Branży Portów Morskich, w VII 1981 sygnatariusz Karty Portowca; w 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 22 XII 1982; zwolniony z pracy w Porcie utrzymywał się z pomocy Komisji Charytatywnej przy parafii o.o. redemptorystów w Gdyni. W V 1985 wyjazd do Norwegii. Po powrocie, w V 1988 (w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej) zatrzymany przez straż portową podczas próby wejścia na teren Portu.

27 VIII 1980 – 29 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Posucha, nr rejestracyjny 35936; 13 II 1981 – 28 II 1986 przez Wydział III-A KW MO w Gdańsku/p. V RUSW w Gdyni w ramach SOR krypt. Blada Twarz, nr rejestracyjny 38808.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry