Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tarasiński Tadeusz Feliks

Tadeusz Feliks Tarasiński, ur. 14 IV 1939 w Warszawie. Ukończył ZSZ w Piastowie k. Pruszkowa (1965).

1957-1959 pracownik Maszyny Obrabiarki Centra Mechanicy w Pruszkowie, 1959-1961 Zakładów Elektromechanicznych Brauliński w Ursusie, 1961-1986 ponownie MOC Mechanicy, 1986-2002 zakładu mechanicznego Czeleja w Kaniach k. Pruszkowa. W 1970 i 1976 przywódca strajków w MOC Mechanicy.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej P-1, członek Komisji Rewizyjnej przy KZ w MOC Mechanicy.

XII 1981 – 1989 członek podziemnych struktur „S” w Pruszkowie, uczestnik ukrycia powielacza Oddziału „S” w Pruszkowie, członek TKZ w MOC Mechanicy, prowadził punkt hurtowego kolportażu prasy podziemnej, organizator kolportażu w pruszkowskich zakładach, m.in. „Tygodnika Wojennego”, „Wytrwałych”, organizator pomocy socjalnej; 1982-1983 drukarz „Wytrwałych”, udostępniał mieszkanie na drukarnię. 4 V 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, w XII 1985 skazany na 1 rok wiezienia, 12 I 1986 zwolniony; w 1986 zwolniony z pracy. 1986-1988 pracownik Komisji Interwencji i Praworządności „S”.

Od 2002 na emeryturze.

 

Anna Grażyna Kister

Pruszków, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry