Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Targalski Jerzy

Jerzy Targalski, ur. 28 VII 1952 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek historia (1977), orientalistyka (1978); w 2007 doktorat na Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

1968-1972 w ZMS, 1972-1976 w SZSP; 1974-1979 w PZPR, wystąpił z partii po napadach bojówek SZSP na wykłady TKN. 1976-1979, 1981-1983 asystent na Wydz. Historycznym UW. Od IX 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR; uczestnik zbiórek pieniędzy dla represjonowanych, kolporter niezależnych pism: „Komunikatu” KOR/KSS KOR, „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR i „Głosu”; zwolniony z pracy na UW. 1979-1980 współpracownik „Głosu”, gdzie prowadził kronikę wschodnią.

Od 1980 w „S”; członek KZ na Wydz. Historycznym UW. 1980-1981 szef redakcji wschodniej w wydawnictwie Krąg. 1981-1983 założyciel i redaktor niezależnego pisma „Obóz”.

Po 13 XII 1981 w ukryciu; I-V 1982 twórca i redaktor podziemnego pisma „Fakty”; 1982-1984 członek Komitetu Wykonawczego LDPN, redaktor (ps. Józef Darski) podziemnego pisma „Niepodległość”.

1984-1997 we Francji, autor w emigracyjnych pismach: „Kontakt” i „Kultura”, współpracownik Radia Wolna Europa i kwartalnika politycznego „Uncaptive Minds”. W 1986 pomysłodawca, następnie korespondent zagraniczny pisma podziemnego „Orientacja na Prawo”. Od 1998 w Polsce. 1998-2000 dyr. i redaktor nacz. PAI-Pressu, 2000-2001 dyr. PAI-Internet, od 2001 wykładowca Studium Europy Wschodniej na UW; 2004-2006 właściciel portalu internetowego, 2005-2008 wiceprezes Polskiego Radia.

Autor książek (ps. Józef Darski): ''Tajni współpracownicy policji politycznej w państwach postkomunistycznych'' (Instytut Polityczny, Warszawa 1992), ''Ukraina. Historia, współczesność, konflikty narodowościowe'', ''Białoruś. Historia, współczesność, konflikty narodowościowe'', ''Rumunia. Historia, współczesność, konflikty narodowościowe'' (wszystkie wyd. przez Instytut Polityczny, 1993), ''Estonia. Historia, współczesność, konflikty narodowościowe'' (Instytut Polityczny, 1995).

20 IV – 16 V 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach KE krypt. Jurek; od 11 IX 1979 w ramach SOR krypt. Zecer; od 31 I 1980 przez Wydz. III-2 KS MO w ramach SOR krypt. Targ; 29 IV 1980 – 24 XI 1983 przez Wydz. III-2 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Głos; 10 VII 1984 – 15 VI 1989 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Antyk.

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry