Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Targosz Grzegorz

Grzegorz Targosz, ur. 9 V 1942 w Białej Podlaskiej. Ukończył Technikum Mechaniczne w Siedlcach (1961).

1961–1976 zatrudniony na różnych stanowiskach m.in. w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Białej Podlaskiej, Podlaskich Zakładach Terenowych, Zakładzie Sprzętu Melioracyjnego, Zakładzie Inwestycji i Budownictwa przy GS Samopomoc Chłopska, w Urzędzie Wojewódzkim, inspektoracie obrony cywilnej tamże. 1976–1985 konstruktor w Spółdzielni Inwalidów Elremet tamże.

Od 1980 w „S”; od 8 XII członek prezydium Komitetu Założycielskiego, 27 I – 1 VI 1981 przew. KZ.

1982–1984 działacz grup podziemnych „S” w Białej Podlaskiej. I – VI 1982 organizator zbiórki pieniędzy na pomoc internowanym, nast. na fundusz świadczeń związkowych. 1982–1984 kolporter wydawnictw podziemnych w Białej Podlaskiej (m.in. pism „Wiadomości Podlaskie”, „Podlasie”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tu Teraz”). 1983 współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia NMP tamże. 21 IX 1983 aresztowany, sprawę zawieszono na mocy amnestii, 23 IX 1983 ujawnił się, 29 VI 1984 sprawę umorzono. 1985–1988 pracownik Przedsiębiorstwa Remontowego Sprzętu Wodno-Melioracyjnego w Białej-Podlaskiej. Od 1988 pracownik Zakładów Sprzętu Elektrycznego FSO tamże, nast. do 2002 prace dorywcze.

Od 6 II 1989 członek prezydium Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego „S” przy ZSE FSO. Od 16 II 1989 członek Wojewódzkiego KO w Białej Podlaskiej. 2000–2003 pracownik administracyjny w Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej, od 2003 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

13 X 1983 – 23 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Białej Podlaskiej w ramach SOR krypt. Składka; 22 VIII 1984 – 6 IX 1988 przez Wydz. IV WUSW w ramach KE krypt. Aktywny.

Paweł Borek

Region Mazowsze, Biała Podlaska

Opcje strony

do góry