Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tarnawska Maria

Maria Tarnawska, ur. 7 X 1947 w Górkach k. Brzozowa. Ukończyła Technikum Ekonomiczne w Sanoku (1966).

1966–1967 staż w Sanockiej Fabryce Autobusów, 1968–1970 księgowa w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, 1970–1983 w Wytwórni Filtrów PZL w Sędziszowie Małopolskim.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. członek KZ; VI – VIII 1981 delegatka na I WZD Regionu Rzeszowskiego; od VII 1981 w ZR; IX/X delegatka na I KZD.

Po 13 XII 1981 uczestniczka pomocy rodzinom internowanych i więzionych. Od 1982 współpracowniczka RKW w Rzeszowie: kurierka i łączniczka (z punktem kolportażowym u Zofii Banickiej i Adama Sulczewskiego przy ul. Bednarskiej w Warszawie przenosiła pisma „Tygodnik Mazowsze”, „Wola” oraz książki i znaczki poczt podziemnych). Współorganizatorka kolportażu podziemnych wydawnictw, m.in. pism w Rzeszowie i Sędziszowie Małopolskim: „«Solidarność» Trwa”, „Galicja”, „Ziemia Mielecka”, „Hutnik”, „Trwamy”, „Z Dnia na Dzień”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”. Wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, poddawana rewizjom. Od 1983 łączniczka z Lublinem ( ze środowiskiem niezależnego pisma „Spotkania”, KUL). W 1985 reprezentantka Bractwa Trzeźwości (powstałego w ramach Duszpasterstwa Rolników w Soninie k. Łańcuta) w Prymasowskim Komitecie Charytatywno-Społecznym; współorganizatorka i uczestniczka marszów trzeźwości z Soniny, m.in. do grobów prymasa Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki.

1983–1984 gł. księgowa w Oddziale PKS Sędziszów Małopolskim, 1984 –1988 księgowa w ośrodku wypoczynkowym w Kamionce k. Sędziszowa Małopolskiego, 1989–1990 w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Comindex. 1990–1993 gł. księgowa w ZR Rzeszów; w 1990 autorka sprawozdania finansowego RKW w Rzeszowie za okres 1982 – VII 1989, przedstawionego na II WZD Regionu Rzeszowskiego. 1993–1997 księgowa w biurze rachunkowym w Rzeszowie, 1997–2008 gł. księgowa w Polskim Radiu Rzeszów. Od 2008 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

11 X 1980 – 3 V 1984 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 11 V 1982 – 21 IV 1986 przez Wydz. V/Wydz. VI KW MO w Rzeszowie/p. VI RUSW w Ropczycach w ramach KE krypt. Klon; 28 IV 1988 – 7 IX 1989 przez p. V RUSW w ramach SOR/SOS krypt. Inicjatywa.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Sędziszów Małopolski

Opcje strony

do góry