Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tobiasz Ludwik

Ludwik Tobiasz, ur. 29 XI 1931 w Męcinie k. Limanowej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczny (1976).

1953-1982 technik technolog, kierownik sekcji technologicznej, kierownik przyzakładowych warsztatów szkolnych Fabryki Wagonów w Świdnicy, 1982-1989 robotnik magazynowy w Spółdzielni Rzemieślniczej tamże. 1948-1953 w ZMP; 1978-1980 w PZPR; członek Rady Pracowniczej w FW.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w FW, następnie przewodniczący KZ; w 1981 członek MKK w Świdnicy.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, zwolniony 15 III 1982. 1981-1983 członek KIK. Wielokrotnie represjonowany, m.in. w 1982 pobity, zwolniony z pracy. 1982-1989 przewodniczący TKZ w FW. W 1982 współzałożyciel podziemnego pisma FW „Wolny Wagonowiec”, do 1983 autor tekstów, redaktor, wydawca. Organizator i koordynator sieci kolportażu czasopism i wydawnictw podziemnych na terenie Świdnicy, w ramach TKZ uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych; organizator manifestacji; zbierał składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym, prowadził działalność samokształceniową, odpowiedzialny za kontakty z zagranicą.

1989-1998 kierownik sekcji technologicznej w Spółdzielni Rzemieślniczej w Świdnicy; ponownie przewodniczący KZ „S” tamże; delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk. W 1989 organizator spotkań wyborczych KO „S” przed wyborami 4 VI. 1990-1998 radny Miasta Świdnica. Od 1998 na emeryturze.

18 VII 1983 – 23 II 1985 rozpracowywany przez RUSW w Świdnicy w ramach SOR.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Świdnica

Opcje strony

do góry