Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tobiasz Ludwik

Ludwik Tobiasz, ur. 29 XI 1931 w Męcinie k. Limanowej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechanicznego (1976).

1948–1953 w ZMP, 1978–1980 w PZPR, członek Rady Pracowniczej w Fabryce Wagonów w Świdnicy.

1953–1983 technik technolog, nast. kierownik sekcji technologicznej, nast. kierownik przyzakładowych warsztatów szkolnych Fabryki Wagonów w Świdnicy.

Od IX 1980 w „S”, od 5 IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego w FW, od 23 X 1980 przew. KZ, I–VI 1981 przedstawiciel FW (ze Stanisławem Walczakiem) w Międzyzakładowym Punkcie Konsultacyjnym NSZZ „S” w Świdnicy, od 2 VI 1981 członek MKK tamże. 21 III 1981 współorganizator uroczystości poświęcenia sztandaru „S” FW przez ks. abp. Henryka Gulbinowicza.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Świdnicy i Kamiennej Górze, 27 II 1982 zwolniony. 1981–1983 członek KIK w Świdnicy. 1982–1989 przew. TKZ w FW. VII 1982–VI 1983 współzałożyciel podziemnego pisma FW „Wolny Wagonowiec”, autor tekstów, redaktor, wydawca. 1982–1989 organizator i koordynator sieci kolportażu czasopism i wydawnictw podziemnych na terenie Świdnicy, m.in. „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Świdnickiej”, „Z Rąk do Rąk”, „Z Dnia na Dzień”, paryskiej „Kultury” i wydawnictw NOW-ej. 1982–1989 w ramach TKZ uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych (m.in. V 1982, VIII 1983); organizator manifestacji (m.in. 31 VIII 1982, X 1985); 1982–1983 współorganizator pomocy finansowej dla internowanych i aresztowanych działaczy „S” i ich rodzin. 1982–1989 zbierał składki na działalność związkową TKZ. 19 II 1983 zatrzymany z innymi członkami TKZ za kolportaż „Wolnego Wagonowca”, 1 VIII 1983 postępowanie umorzone na mocy amnestii. VI 1983 zwolniony z pracy. 1983–1989 robotnik magazynowy w Spółdzielni Rzemieślniczej w Świdnicy. 1985–1989 współorganizator wykładów z historii w parafii św. Stanisława i św. Wacława tamże, uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże. 1982–1989 odpowiedzialny za kontakty podziemnych struktur „S” w Świdnicy z zagranicą (Francja, Niemcy). 30 IX 1988 współzałożyciel MKO w Świdnicy, 1989 współwydawca pisma MKO „Biuletyn Świdnicki” (m.in. ze Zdzisławem Kluczyńskim, Ireneuszem Pałacem, Kazimierzem Kołodziejem).

1989 przyjęty ponownie do pracy w FW w Świdnicy. 1989–1998 kierownik sekcji technologicznej tamże; przew. KZ „S” tamże; delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk (do 1998). Wiosną 1989 organizator spotkań wyborczych KO „S” Ziemi Świdnickiej. 1990–1998 radny Rady Miejskiej w Świdnicy z listy KO „S” Ziemi Świdnickiej. Od 1998 na emeryturze.

18 VII 1983–23 II 1985 rozpracowywany przez Ref. V SB RUSW w Świdnicy w ramach SOR.

 

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Świdnica

Opcje strony

do góry