Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Toczek Ryszard

Ryszard Toczek, ur. 20 II 1951 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa (1973), Szkoły Oficerów Rezerwy w Elblągu (1974).

1974–1982 referent, nast. rzeczoznawca, st. rzeczoznawca ds. współpracy z kontrahentami Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku. 1980–1981 wykładowca w Policealnym Studium Zawodowym w Sopocie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 wiceprzew. KZ, od I 1981 współzałożyciel branżowej Sekcji Pracowników Przedsiębiorstw Handlu Zagranicznego. 1980–1981 współredaktor „Biuletynu Informacyjnego KZ NSZZ »Solidarność« PSM C. Hartwig Gdańsk”.

14–18 XII 1981 współorganizator strajku solidarnościowego, członek KS. Inicjator przejęcia przez KS Zarządu Portu Gdańsk zadań KKS i RKS na terenie portu po spacyfikowaniu Stoczni Gdańskiej. 18 XII 1981 zatrzymany, aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. 27 I 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat pozbawienia wolności. Zdegradowany do stopnia szeregowca. Od 15 II 1982 w ZK w Koronowie, od 9 IV 1982 w ZK w Potulicach (organizator kursów językowych dla skazanych, wydawca „Zeszytów Potulickich”). 2 VIII 1983 złagodzenie wyroku do 3 lat i 6 mies. pozbawienia wolności na mocy amnestii przez SMW w Gdyni. Od 8 IX 1983 w ZK w Braniewie (wielokrotnie szykanowany, ok. 40 kar dyscyplinarnych, uczestnik głodówek). 21 XII 1983 przerwa w odbywaniu kary z powodu złego stanu zdrowia udzielona przez SMW w Gdyni. 22 XII 1983 zwolniony z ZK. Od 8 I 1984 ponownie w ZK w Braniewie. 4 VII 1984 zwolniony z ZK, zwolniony z pracy. Objęty nieformalnym zakazem zatrudnienia.

III 1985–1987 st. statystyk medyczny w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Gdyni. XII 1984 uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych na plebanii kościoła św. Ducha w Gdańsku, 1984–1989 współpracownik wydawnictw podziemnych, m.in.: „Rozwagi i Solidarności”, „Portowca”, „»Solidarności«. Pisma Regionu Gdańskiego” oraz „Solidarności Walczącej” w Gdyni.

1989–1991 współzałożyciel, wiceprzew. Gdyńskiego KO „S” w Gdyni. 1991–1993 w PC (prezes koła gdyńskiego), 1993–1994 w BBWR. Kandydat na radnego Rady Miasta Gdyni z listy BBWR. 1989–1990 kierownik Wydz. Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdyni. Kandydat GKO „S” w konkursie na kandydata na prezydenta Gdyni w przedterminowych wyborach I 1989, 1990–1994 radny Rady Miasta Gdyni, członek Zarządu Miasta, wiceprezydent.

Inicjator reaktywacji przedwojennych stowarzyszeń: Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni oraz Związku Gospodarczego Miast Morskich (z 1946). 1999 reaktywował przedwojenny Związek Towarzystw w Gdyni, wybrany na jego prezesa (do dziś). 1994–2001 wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej, od 2003 dyr. Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (A1). 2009 współzałożyciel, członek zarządu i wiceprezes stowarzyszenia Polski Klaster Morski.

1994–1995 Pełnomocnik ds. Rozwoju Zarządu Miasta Gdyni. Od 1995 naczelnik Wydz. Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta w Gdyni, nast. Biura Rozwoju Miasta. 1995 pełnomocnik Wojewody Gdańskiego ds. Zintegrowanego Systemu Ratownictwa.

Autor publikacji: historycznych, w tym Kalendarium Gdyni (2012), Gdynianie – Lista (niepełna) strat osobowych Gdyni w II Wojnie Światowej (2003), Więźniowie stanu wojennego (2006), Gdyński Komitet Obywatelski „Solidarność” (1992) i dot. współczesnych problemów rozwoju miasta i regionu.

5 XI 1981–20 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Katon.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry