Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tokarczuk Antoni Justyn

Antoni Justyn Tokarczuk, ur. 14 IV 1951 w Nowej Wsi Lęborskiej. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozoficzno-Społeczny (1974).

1974-1975 pracownik Zakładów Elektromaszynowych w Poniatowej, od 1975 Zakładów Rowerowych Predom Romet w Bydgoszczy. 1969-1971 w ZSP. 1974-1980 członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W VIII 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w Romecie, członek KS; członek MKS; od IX 1980 w „S”, sekretarz MKZ w Bydgoszczy, następnie wiceprzewodniczący MKZ ds. propagandy; w VI, VII i VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek i sekretarz KK. X 1980 – V 1981 redaktor nacz. niezależnego czasopisma „Wolne Związki”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, od 28 XII 1981 w Warszawie-Białołęce, zwolniony 22 XII 1982. Po wyjściu do 1987 pozbawiony możliwości pracy, zajmował się uprawą owoców. 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom, inwigilowany (m.in. podsłuch w mieszkaniu). 1983-1988 działacz Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy bazylice św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy, do 1989 współorganizator, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże. Od 1985 współpracownik RKK Regionu Bydgoskiego, odpowiedzialny za kontakty z „S” w Gdańsku. 1987-1988 kierownik biura Oddziału Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej w Bydgoszczy. 1987 – X 1989 członek KKW.

W XII 1988 organizator, od V 1989 przewodniczący Regionalnego KO w Bydgoszczy; członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, współorganizator kampanii wyborczej KO „S”. 1989-1991 senator RP. W XI 1989 delegat na II WZD „S” Regionu Bydgoskiego. 1989-1990 dyr. Biura Profesjonalnych Usług Ekonomiczno-Prawniczych i Marketingu w Bydgoszczy. 1990-1997 wiceprezes, 1997-1999 prezes PC. 1991-1992 wojewoda bydgoski. 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. 1993-1994 pracownik Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy, 1994-1999 dyr. nacz., prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej Budopol tamże. 1998-2001 radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 1999-2001 minister ochrony środowiska w rządzie Jerzego Buzka. Od 1999 prezes PPChD. W 2001 przewodniczący Rady Politycznej SKL. 2002-2004 współwłaściciel spółki Ekopartner w Bydgoszczy, od VIII 2004 dyr. Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie tamże. W 2003 prezes Bydgoskiego Klubu Sportowego Polonia Bydgoszcz.

Odznaczony medalem Prezydenta Republiki Litwy za wspieranie jej dążeń niepodległościowych (1996), Złotym Krzyżem Zasługi (1999).

 

Tomasz Rabant

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry