Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19226,Turasz-Wieslaw.html
2021-02-27, 22:40

Turasz Wiesław

Wiesław Turasz, ur. 7 IX 1954 w Stalowej Woli. Ukończył ZSZ przy HSW (1972).

1972-1989 pracownik HSW.

W VII 1980 uczestnik protestu w Wydz. Z-2 HSW przeciwko podwyżkom cen żywności; od IX 1980 w „S”; w XI 1981 uczestnik strajku „S” Regionu Ziemia Sandomierska.

Po 13 XII 1981 członek tajnej struktury „S” na Wydz. Z-2, zbierał informacje o internowanych, organizator pomoc dla ich rodzin, kolporter wydawnictw podziemnych w HSW. 1984-1987 współpracownik Tymczasowej KZ w HSW, uczestnik akcji ulotowych, plakatowych, manifestacji rocznicowych pod krzyżem w zajezdni autobusowej HSW. 1985-1987 delegat załogi Wydz. Z-2 do Rady Pracowniczej, 1987-1989 członek tejże, delegat samorządu załogi. W X 1986 sygnatariusz petycji ws. pluralizmu związkowego złożonej w kancelarii Sejmu PRL. W 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW. W IV 1988 zwolniony dyscyplinarnie z pracy za zorganizowanie (wraz z Wiesławem Wojtasem) wiecu przed budynkiem dyrekcji naczelnej HSW, w XII 1988 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie przywrócony do pracy; 2-krotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, kolegium ukarało grzywną również żonę Wiesława Turasza, Władysławę, za odmowę przyjęcia wezwania dla męża z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku na ćwiczenia wojskowe; 29-30 IV, 13 VII, 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik (m.in. z ojcem Józefem, bratową Haliną Turasz) strajków w HSW.

W 1989 podczas kampanii wyborczej działacz Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego „S” w Stalowej Woli. 1990-2005 w USA.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Od 4 III 1987 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woliw ramach SOR krypt. Grupa/Sieć/Metalowcy.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony