Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Turski Robert

Robert Turski, ur. 29 VII 1961 w Garbatce-Letnisku k. Pionek, zm. 8 VII 2016 w Przemyślu. Ukończył Zawodową Szkołę Rolniczą i Technikum Rolnicze w Lesku, specjalność zootechnik (1980).

Do 1989 pracował w gospodarstwie rodzinnym.

Od 1980 członek Federacji Robotników Rolników i Innych Grup Zawodowych Bieszczadów, następnie NSZZ RI „S” w Bieszczadach (współpracownik Wieńczysława Nowackiego i Urszuli Poziomek), do 1981 kolporter ulotek, odezw i niezależnej prasy tamże.

Po 13 XII 1981 współwydawca (z Markiem Jaśkiewiczem) kontynuowanego w podziemiu pisma „S” RI „Bieszczadnik”, od początku 1982 podziemnego pisma „Przedświt”; w V 1982 w związku z tym zatrzymany, 27 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, 23 VII 1982 zwolniony, po wyjściu powołany do wojska. 28 X 1982 autor listu otwartego do Sejmu PRL i Ministerstwa Obrony Narodowej oraz prymasa Polski, zawierającego odmowę pełnienia służby wojskowej w okresie stanu wojennego. Przez miesiąc ukrywał się, przez następne 6 tyg. był pacjentem szpitala psychiatrycznego w Krakowie-Kobierzynie (żeby uchronić się przed zarzutem dezercji z wojska). Po wyjściu ze szpitala nękany przez WSW usiłujące podważyć diagnozę orzekającą o jego niezdolności do służby wojskowej; otrzymał odroczenie na 2 lata. 1982-1989 drukarz, m.in. w Zatwarnicy, Chmielu, Ropience w Bieszczadach, ulotek, odezw i innych pism dla OKOR, kolportowanych przez niego do Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia i innych miast, oraz dla Solidarności Walczącej do Wrocławia; w zamian przywoził prasę do kolportażu w Bieszczadach. 1982-1988 ok. 20 razy zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany, m.in. w Ustrzykach Dolnych, Lesku, Krośnie, Brzozowie, Przemyślu i we Wrocławiu, wielokrotne rewizje w gospodarstwie rodzinnym. Od 1983 współpracownik OKOR i Solidarności Walczącej. 2-krotnie skazywany na karę grzywny przez kolegia ds. wykroczeń: w 1984 przed wyborami do rad narodowych, w 1985 przed wyborami do Sejmu PRL, przetrzymywany przez 3 mies. w AŚ w Sanoku i Krośnie (sankcje prokuratorskie). W 1986 ponownie wezwany do odbycia służby wojskowej, we IX 1986 zwolniony wskutek potwierdzenia niezdolności do jej odbycia, przeniesiony do Obrony Cywilnej. Od 1989 prowadził własne gospodarstwo rolne.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Od 4 I 1982 do 15 IV 1984 rozpracowywany przez Wydz. III KWMO/WUSW Krosno w ramach SOR krypt. Urszula, 22 VI 1984 – 23 X 1984 przez Pion III RUSW Ustrzyki Dolne w ramach SOR krypt. Wyborca, 26 XI 1984 – 19 VI 1985 przez Pion III RUSW Ustrzyki Dolne w ramach SOR krypt. Ułomny, 13 XII 1984 – 5 XII 1988 rozpracowywany przez Pion II RUSW Ustrzyki Dolne w ramach SOS krypt. Kasta.

 

Michał Stręk

Region Podkarpacie, Lesko

Opcje strony

do góry