Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Urbaniak Ryszard

Ryszard Urbaniak, ur. 30 XI 1957 w Gdyni. Ukończył Technikum Mechaniczne w Gdyni (1978).

Od VI 1978 frezer w Zakładach Radiowych Radmor w Gdyni, IX 1978 – IX 1980 zasadnicza służba wojskowa, X 1980 młodszy pracownik techniczny w Wydz. Głównego Inżyniera w Radmorze.

Od X 1980 w „S”; następnie członek KZ. 1980 – VI 1982 student (wieczorowo) Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny – Budowa Maszyn.

Po 13 XII 1981 współorganizator (z Krzysztofem Kapicą, Zbigniewem Łapcikiem, Adamem Kasprzakiem, Iwoną Kuczyńską) grupy wydającej podziemne pismo „Krzyk”, drukującej ulotki i odezwy oraz prowadzącej kolportaż wydawnictw podziemnych. 1 VI 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 10 VIII skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach (22 XII 1982 – 22 I 1983 przerwa w odbywaniu kary), 17 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa (w zawieszeniu na 3 lata); zwolniony z pracy, 1983-1984 pracownik w Zakładzie Mleczarskim Kosakowo.

Od 1984 na emigracji w USA, w San Francisco, od 1988 pracownik firmy Benda Tool, działacz ZHP, Szkoły Polskiej, miejscowej polskiej parafii, organizacji East Bay Polish American Association.

Odznaczony Orderem Pro Memoria (2008).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry