Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Urbańczyk Adam

Adam Urbańczyk, ur. 1 XII 1956 w Oświęcimiu. Ukończył Technikum Chemiczne tamże (1976).

1972–1976 w ZMS. 1976–1980 w ZZ Górników.

1976–1982 monter elektryk w KWK Piast w Tychach-Bieruniu.

2–3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Piast. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” na Oddziale Łączności; od X 1980 członek KZ; od IV 1981 członek Prezydium KZ. 1981 kolporter prasy niezależnej, m.in. „Tygodnika Solidarność”, „Wolnego Związkowca”, niezależnych gazet studenckich i innych wśród górników KWK Piast.

13 XII 1981 zatrzymany w KM MO w Tychach, nast. zwolniony. 14–28 XII 1981 jeden z przywódców strajku w KWK Piast (uczestnik protestu na poziomie 650 m). Od 28 XII 1981 po wyjeździe na powierzchnię 7 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. 4 I 1982 po powrocie do pracy zwolniony dyscyplinarnie, zatrzymany, 6 I 1982 aresztowany i osadzonyny w AŚ w Katowicach. 12 V 1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach umorzył postępowanie karne. Tego samego dnia po powrocie do domu ponownie zatrzymany, internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. 8 VII 1982 zwolniony. Do X 1982 bez pracy, oskarżany o uchylanie się od obowiązku pracy. X 1982–IV 1983 ponownie tymczasowo zatrudniony w KWK Piast. 1982–1983 uczestnik zbiórek pieniędzy na pomoc dla rodzin internowanych i więzionych.

Od IV 1983 na emigracji w RFN, od V 1983 w USA. 1984–1989 współorganizator zbiórek pieniędzy na pomoc dla Polaków. 1983–1990 operator wytaczarek w Advanced Aerospace, New Britain, CT, 1990–1995 operator maszyn CNC, nast. programista maszyn CNC w TM Industries – East Britain, CT; 1995–2002: programowanie wytaczarek i frezarek CNC w A1 Machining, New Britain, CT; od XII 2008 starszy inżynier w Satellite Machine Tool, South Windsor, CT.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Dekret.

 

Halina Żwirska

Bieruń, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry