Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Urban Kazimierz

Kazimierz Urban, ur. 6 I 1939 w Brzozie Stadnickiej k. Łańcuta. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne i Budowlane Zaoczne w Sosnowcu (1965), w 1978 dyplom mistrza mechanika.

W 1957 konduktor w PKP w Żaganiu, 1958-1965 górnik w KWK Dymitrow w Bytomiu, 1959-1961 zasadnicza służba wojskowa, 1965-1966 brakarz w Fabryce Pomocy Naukowych w Bytomiu, 1967-1968 mistrz w Fabryce Lin i Drutu tamże, 1968-1986 mistrz, kierownik w Głogowskiej Fabryce Maszyn Budowlanych/Zakładzie Maszyn Budowlanych Kombinat Urządzeń Mechanicznych Bumar-Łabędy w Głogowie/Fabryce Maszyn Budowlanych Bumar-Famaba w Głogowie.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Prezydium KZ w FMB, IX-XII 1980 członek MKZ w Głogowie; 3 XII 1980 sygnatariusz porozumienia MKZ z wojewodą legnickim; 1980-1981 współzałożyciel, autor i redaktor „Biuletynu Informacyjnego KZ NSZZ Solidarność przy ZMB/FMB w Głogowie”; w zakładzie kolporter pism niezależnych, m.in. „Solidarności Środkowego Nadodrza”, „Tygodnika Solidarność”.

15 XII 1981 organizator wiecu załogi FMB; po 13 XII 1981 organizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych w Głogowie, m.in. „Solidarności Głogowskiej”, „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-a”, „CDN-u”, „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”, „Zagłębia Miedziowego”, „Konkretów”; V-VIII 1982 współpracownik MKK „S” Województwa Legnickiego; 30 VIII 1982 zatrzymany, przewieziony do AŚ w Legnicy, 31 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 16 X 1982 zwolniony. W 1982 współorganizator emisji 2 audycji Radia „S” w Serbach k. Głogowa. Od IX 1983 członek MKK „S” Ziemi Głogowskiej, od 1985 Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębie Miedziowe. 1983-1987 współzałożyciel, organizator druku pisma „Solidarność Głogowska”, organizator szkoleń z zakresu druku, wytwarzania matryc do sitodruku, drukarz „Zagłębia Miedziowego”. 1985-1986 członek Rady Pracowniczej w FMB. 1982-1989 zbierał składki na działalność związkową, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, działacz na polu kultury niezależnej w Głogowie. 25 IV 1986 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Głogowie i Legnicy, następnie w ZK we Wrocławiu, 20 VIII 1986 zwolniony; zwolniony z pracy; 8 IX 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie na 2 lata ograniczenia wolności z obowiązkiem podjęcia stałej pracy w zakładzie uspołecznionym i potrącanie na rzecz Państwowego Domu Dziecka w Sławie Śl. 20% pensji. 1987-1989 pracownik Instalatorstwa Elektrycznego mgr inż. Fryderyk Skoczek w Głogowie.

W XI 1989 ponownie pracownik FMB Famaba, 1989-1995 członek KZ „S” tamże. Po 1989 w PC, SKL. Od 1995 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Do 16 XII 1988 rozpracowywany przez p. V RUSW w Głogowie w ramach SOR krypt. Delegat.

Łukasz Sołtysik

Głogów, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry