Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Urbański Roman

Roman Urbański, ur. 12 IV 1948 w Bąku k. Kościerzyny. Ukończył LO im. Adama Mickiewicza w Tczewie (1965).

1966-1968 dyżurny ruchu na stacji PKP w Kościerzynie, w XII 1968 na odprawie przedzmianowej zaprotestował przeciwko nagradzaniu pracowników wyłącznie z klucza partyjnego, zwolniony z pracy bez uzasadnienia, po odwołaniu przeniesiony na stację Zajączkowo Tczewskie, 1969-1978 pracownik biurowy, referendarz ds. bhp tamże, po zgłoszeniu do Ministerstwa Komunikacji nieprawidłowości przy rozdziale wynagrodzeń przeniesiony w IV 1978 na gorsze stanowisko w Starogardzie Gdańskim, w II 1980 społeczny inspektor pracy, w VII 1980 przeniesiony na stację w Kościerzynie.

1 X 1980 po strajku załogi PKP Zajączkowo Tczewskie ws. jego powrotu, od 2 X 1980 ponownie zatrudniony tamże jako referendarz ds. bhp. Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ; przewodniczący Komisji Porozumiewawczej „S” Węzła PKP Tczew, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w OOStrzebielinek, zwolniony 9 XII 1982, następnie na zwolnieniu lekarskim. VI 1983 – 1990 ponownie na niższym stanowisku na stacji PKP w Kościerzynie. Uczestnik manifestacji solidarnościowych w Gdańsku, autor Listu otwartego do Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego w obronie uwięzionego Andrzeja Gwiazdy, opublikowanego w „Grypsie” i „Sygnale” (1985), autor listów z wyrazami poparcia dla osadzonych w ZK Warszawa-Białołęka i AŚ Warszawa-Mokotów członków KK „S” i b. KSS KOR; pomagał w pisaniu odwołań kolegom z pracy pokrzywdzonym przez decyzje zwierzchników.

1990-1998 radny, 1990-1994 wójt Gminy Karsin, 1994-2000 na rencie inwalidzkiej, 2000-2006 bezrobotny, 2006-2008 na specjalnej rencie przyznanej przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, od 2008 na emeryturze, prowadzi własne gospodarstwo rolne. Od 1995 uczestnik sympozjum „W trosce o Dom Ojczysty” organizowanego przez Annę Walentynowicz, 2001-2005 członek Ligi Polskiej – Organizacji Narodu Polskiego. Od 2007 w PiS.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

9 VII 1981 – 14 XI 1985 rozpracowywany przez SB Tczew/Kościerzyna w ramach KE/SOS krypt. Konduktor/Kolejarz.

Arkadiusz Kazański

Region Gdańsk, Kościerzyna

Opcje strony

do góry