Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Urbański Wiesław

Wiesław Urbański, ur. 21 IX 1957 w Pajęcznie. Ukończył Technikum Zawodowe w Częstochowie (1979). Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek zarządzanie (licencjat 1996).

1976–1979 pracownik Telekomunikacji Polskiej w Częstochowie.

1979–1980 uczestnik ROPCiO; kolporter niezależnych pism „Opinia”, „Bratniak”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR w środowisku akademickim UŁ. W III 1980 współorganizator akcji ulotkowej na osiedlu akademickim UŁ ws. bojkotu wyborów do Sejmu PRL. 1980–1985 uczestnik RMP (IV 1981–1985 członek Rady Programowej).

Od 28 IX 1980 w NZS; jako student Wydz. Prawa i Administracji UŁ członek Uczelnianego Komitetu Założycielskiego, X 1980 – V 1981 i od 11 XI 1981 wiceprzew., V – 11 XI 1981 przew. Komitetu Uczelnianego NZS UŁ. 21 I – 18 II 1981 współorganizator strajku studentów łódzkich uczelni, członek władz strajkowych, uczestnik negocjacji z komisją rządową. Od III 1981 współzałożyciel i przew. Studenckiego KOWzP w Łodzi. 25 V 1981 współorganizator demonstracji w obronie więźniów politycznych. 1981 współorganizator działalności wydawniczej filii Wydawnictwa Młoda Polska w Łodzi, organizator kolportażu niezależnych pism: „Bratniak”, „Veto”, „Vacat”, książek NOW-ej i Studenckiej Oficyny Wydawniczej. IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy (14 – 21 XII 1981 uczestnik głodówki protestacyjnej) i Łowiczu, 23 VII 1982 zwolniony. 26 VIII 1982 – 6 XII 1982 w ukryciu; współpracownik MKK Jesteśmy w Łodzi, współorganizator sieci kolportażu podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Jesteśmy”, „Tygodnik Mazowsze” w Łodzi i regionie. 10 XI 1982 współorganizator akcji protestacyjnej na UŁ przeciwko delegalizacji „S”. 1983–1988 prace dorywcze. 1984–1988 współpracownik RKW Ziemi Łódzkiej. W 1985 współorganizator zjazdu działaczy RMP w Łodzi. 1982–1988 kilkakrotnie zatrzymany, 1984 pobity w trakcie przesłuchania. 1988–1989 na emigracji zarobkowej w USA, m.in. dziennikarz radia polonijnego w Chicago.

1990–1993 w PC (wiceprezes, nast. prezes Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi, członek Zarządy Głównego). 1990 pracownik Instytucji Dystrybucji Filmów Helios, 1990–1991 sekretarz Urzędu Gminy w Zgierzu, 1991–1993 wicedyr. RSW Prasa-Książka-Ruch SA Oddział w Łodzi. 1993–1996 wicedyr. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Polesie. 1997–2002 członek Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch, 1999–2002 członek zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej, 2002–2004 pracownik rozgłośni Radio dla Ciebie SA, 2004–2006 Programu 1 TVP, 2006–2010 wicedyr. Administracji Nieruchomościami w Łodzi, 2008–2013 wiceprzew. Rady Nadzorczej Post Tel, od 2010 pracownik (2010–2017 członek zarządu) Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Łodzi. Od 2016 członek Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych w Łodzi.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1983–1986 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE krypt. Aktywny.

Wiesław Maciejewski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry