Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Walczak Kazimierz

Kazimierz Walczak, ur. 7 V 1947 w Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektryczny (1975).

1966-1972 pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Dźwigów i Sprzętu Budowlanego w Łodzi, 1972-1977 Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Manewrowej, 1977-1982 Biura Konstrukcyjno-Technologicznego Urządzeń Elektrycznych w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w BKTUE; od X 1980 delegat do Sekcji Budownictwa KKP.

1982-1983 współzałożyciel, współpracownik łódzkiej podziemnej struktury Kierownicza Grupa Akcji Konspiracyjnej; udostępniał mieszkanie na drukarnię i drukował. Organizator samodzielnych akcji ulotkowych i plakatowych w Łodzi, uczestnik zbiórki składek na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin; uczestnik demonstracji 3 V i 31 VIII; od 1982 kolporter pism podziemnych (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Akcji Konspiracyjnej”, „Prześwitu”). W IV 1982 zwolniony z pracy, 1983-1992 pracownik Biura Projektowania Chemitex.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, akcji plakatowych. 1992-1997 własna działalność gospodarcza, 1997-2001 pracownik Przedsiębiorstwa Produkcji Montażowej Elektromontaż, 2001-2002 prywatnego Przedsiębiorstwa Skan, 2002-2008 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2008 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry