Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Walczak Roman

Roman Walczak, ur. 3 II 1951 w Bielsku-Białej. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne tamże (1972).

1973-1983 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Bielsku-Białej.

27 VIII 1980 organizator strajku pracowników WPK, współinicjator protestów w bielskim PKS, Transbudzie, od IX 1980 w „S”, we IX 1980 wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Samorządnych Niezależnych Związków Zawodowych Podbeskidzia w Bielsku-Białej, następnie przewodniczący KZ w WPK; w 1981 założyciel struktur KOWzP oraz KPN na Podbeskidziu; 11 XI 1981 organizator niepodległościowej manifestacji w Bielsku-Białej.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i Nowym Łupkowie, 12 XII 1982 zwolniony.

Od XI 1983 na emigracji w Kanadzie; od 1984 pracownik firmy lotniczej McDonnell Douglas Canada w Toronto, od 1987 działacz Partii Konserwatywnej Kanady, związku zawodowego Canadian Auto Workers.

Uhonorowany tytułem Zasłużony dla Solidarności Podbeskidzia (2005).

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry