Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Walczak Stanisław

Stanisław Walczak, ur. 23 III 1933 w Radomiu. Ukończył Technikum Mechaniczne przy Zakładach Metalowych im. gen. „Waltera” tamże (1976).

1954-1990 pracownik ZM im. gen. „Waltera” (od 1990 ZM Łucznik, obecnie Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.). 1956-1964 w ZSMP, 1964-1972 w PZPR. W 1976 uczestnik wydarzeń czerwcowych w Radomiu, 1976-1980 współorganizator, aktywny uczestnik protestów, zgromadzeń masowych w ZM; do IX 1980 działacz ZZ Metalowców tamże, przewodniczący wydziałowy, 1980-1981 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w ZM.

13 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w areszcie tymczasowym w Radomiu, 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 22 XII 1981 zwolniony; po wyjściu działacz podziemia – uczestnik manifestacji, tajnych szkoleń prowadzonych przez Jana Łopuszańskiego; wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu.

1989-1990 wiceprzewodniczący KZ „S” w ZM. Od 1990 na emeryturze.

Sławomira Cisłowska

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry