Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wędrowski Mieczysław

Mieczysław Wędrowski, ur. 18 I 1934 w Lublinie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gdańsku (1953).

1951-1998 zatrudniony w Zakładzie Energetycznym w Gdańsku jako elektromonter, mistrz urządzeń stacyjnych. W XII 1970 uczestnik protestów robotniczych.

16 VIII 1980 organizator i przewodniczący strajku w Zakładzie Energetycznym w Gdańsku, od 16 VIII 1980 członek Plenum Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku, następnie uczestnik prac organizacyjnych Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S”w Gdańsku i w zakładach energetycznych (M. Szymczak, Berezowski, S. Halman, A. Szymański, Leokadia Tatarewicz, W. Smolarek). Współzałożyciel i przewodniczący Regionalnej Sekcji Energetyków (K. Sowiński, L. Kamiński, A. Marcinkowski, Zatorski). Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.

14-16 XII 1981 wspólnie z m.in. Janem Wyrwiczem, Stanisławem Jaroszewiczem, Andrzejem Bojke i Sławomirem Gawęckim współorganizator strajku włoskiego w zakładzie. Po 13 XII 1981 działacz podziemia; drukarz i kolporter pism podziemnych, m.in. „Łącznik”, „MEgazet”, „Kontakt”, „Czas”, „Kolejarz”, „Solidarność Regionu Mazowsze”. zaangażowany w zbieranie składek związkowych, wypłacanie statutowych świadczeń, pomoc rodzinom osób represjonowanych. Współorganizator tajnej struktury międzyzakładowej Zakładów Energetycznych (współpracownicy: Andrzej Osipów, Witkowski, Kamiński, Zatorski, Wasilke) i współzałożyciel Krajowej sekcji Energetyków (El-Bud Gdańsk – M. Pintal, Warszawa – T. Dachowski, Bydgoszcz – J. Bednarek, Kraków – M. Judyma). W 1988 nawiązał współpracę i podpisał porozumienie między Centralą Francuskich Związków Zawodowych CEDT i Regionalną Sekcją Energetyki Gdańsk w dziedzinie wymiany doświadczeń działalności związkowej. 1986-1989 członek Kapituły Bractwa Oblatów św. Brygidy – Dom Gdański. W 1989 członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W 1990 delegat na II WZD Regionu Gdańskiego.

Współzałożyciel i członek Prezydium Ruchu Odbudowy Polski, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów ROP w Warszawie (delegaci Alojzy Szablewski, A. Malinowski, L. Zabiegło, Z. Fierka, T. Kotliński, Kazimierz Kiżewski). Od 2005 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Więźniów Politycznych „Godność”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Miasta Gdańska (1979), odznaką Zasłużony dla Energetyki (1981), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

 

Bogusław Gołąb|Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry