Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Węglarz Jerzy

Jerzy Węglarz, ur. 2 X 1953 w Jenne w Niemczech. Absolwent wyższej uczelni w Niemczech, inżynier.

W VIII 1980 przywódca strajku w zajezdni PKS w Legnicy. We IX 1980 współorganizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w Oddziale PKS w Legnicy, przewodniczący KZ, od 9 IX 1980 przewodniczący MKZ „S” w Legnicy, od 17 IX 1980 członek KKP. W 1980 drukarz, redaktor „Tygodnika Solidarność” i „Solidarności Zagłębia Miedziowego”. 26 I 1981 uczestnik i reprezentant MKZ Legnica w strajku MKZ woj. jeleniogórskiego w klubie Gencjana, zgłosił akces do połączonego KS. Do 1981 kierownik stacji obsługi Oddziału PKS w Legnicy.

W XII 1981 podczas urlopu w Jugosławii po ogłoszeniu stanu wojennego wyjechał na stałe do RFN.

Uhonorowany Medalem 25-lecia NSZZ „Solidarność” (2005).

18 IX 1980 – 13 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Legnicy w ramach SOS krypt. Zajezdnia.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry