Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Węglarz Stanisław

Stanisław Węglarz, ur. 25 VII 1948 w Kamiennej Górze k. Wałbrzycha, zm. 13 XI 2005 w Lublinie, wykształcenie średnie ogólne.

1966-1968 górnik w KWK Miechowice w Bytomiu, 1968-1978 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Rudy Miedzi w Lubinie, 1978-1983 w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Łęcznej na Lubelszczyźnie.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel Komitetu Założycielskiego, od XI 1981 wiceprzewodniczący KZ; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, wiceprzewodniczący ZR ds. interwencji (kierował pracą Biura Interwencji); IX/X 1981 delegat na I KZD – uczestnik prac zespołu ds. organizacji „S”; od VII 1981 odpowiedzialny za kontakty z włoską centralą związkową CISL z ramienia KKP, następnie KK; w XII 1981 współinicjator programu kształcenia związkowców w ramach Rady Ośrodka Studiów Społecznych przy ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, Lublinie, 21 VII 1982 zwolniony. 1982-1988 kilkakrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom w mieszkaniu. W V 1983 zwolniony z pracy za kontynuowanie działalności związkowej, do 1989 na rencie. 1984-1986 nadał kilka audycji Radia „S” w Łęcznej (nadajnik UKF przygotowany przez Ireneusza Haczewskiego) w ramach sieci Radia „S” Lubelszczyzna. Od XI 1984 członek, od XII 1986 przewodniczący TZR w Lublinie; zaangażowany w organizację akcji Wakacje z Bogiem; od 5 X 1986 członek jawnej Tymczasowej Rady Regionu Środkowo-Wschodniego; 1987-1989 członek jawnej KKW; 17 XI 1987 współinicjator wniosku o sądową rejestrację Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników PRG w Łęcznej. W X 1988 współorganizator Międzynarodowego Seminarium Związkowego w Niechobrzu k. Rzeszowa „Rola związków zawodowych w życiu publicznym” z udziałem przedstawicieli kilku zachodnich central związkowych.

Od 18 XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. II-IV 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, w podzespole ds. pluralizmu związkowego oraz podzespole ds. górnictwa. W IV 1989 współinicjator KO „S” Województwa Lubelskiego (od 30 VI KO „S” Lubelszczyzny). 26-27 V 1989 reprezentant (z Andrzejem Miernowskim) Regionu Środkowo-Wschodniego na Kongresie Regionalnym CISL w Ankonie. 4-10 XI 1989 współorganizator II Międzynarodowego Seminarium Związkowego w Łęcznej „Związek zawodowy – rewindykacyjny czy współzarządzający”. 1989-1994 delegat na kolejne WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, 1989-1992 przewodniczący ZR, 1992-1994 członek ZR; delegat na kolejne KZD, 1990-1993 członek Prezydium KK ds. szkoleń.. W 1991 współtwórca i przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji OIC Poland. 1991-1993 poseł RP z listy „S”; 1993-1995 związany z Bezpartyjnym Blokiem Wspierania Reform; 1995-1998 wiceprezes Zarządu Krajowego Partii Republikanie; 1994-1998 radny Miasta Lublin z listy UW. Od 1994 pracownik Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie (w 1999 włączonego do Banku PKO SA), 1998-2002 przewodniczący KZ „S” w BDK, 2002-2005 Komisji Oddziałowej „S” Pracowników Banku PKO SA Makroregion Południowo-Wschodni. Przewodniczący Konwentu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, przewodniczący Rady Nadzorczej Sipma SA w Lublinie. 2001-2005 członek Rady Programowej Encyklopedii Wolności przy Fundacji Instytut Lecha Wałęsy. W 2005 współtwórca, członek Rady Krajowej PD demokraci.pl, wiceprzewodniczący regionu lubelskiego.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1981-1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Gwarek.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry