Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Węglowski-Król Krzysztof

Krzysztof Węglowski-Król, ur. 1 IV 1961 w Nowym Sączu. Ukończył Technikum Samochodowe tamże (1984). Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, kierunek pedagogika (licencjat 2013).

1979–1994 ślusarz, elektromechanik w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu.

W VIII 1980 uczestnik kilkugodzinnych przestojów w zakładzie Od IX 1980 w „S”. 9–11 I 1981 w czasie strajku w Ratuszu w Nowym Sączu przekazywał wiadomości rodzinom strajkujących; kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. pism „Aktualności” i „Goniec Małopolski”.

Po 13 XII 1981 w podziemnej „S” (z Tadeuszem Piaseckim, Józefem Jareckim, Krzysztofem Witkowskim, Zbigniewem Leśniakiem, Mieczysławem Górskim, Kazimierzem Plewą). Kolporter ulotek w ZNTK. W 1982 współzałożyciel, drukarz i kolporter podziemnego pisma „Wiadomości Nowosądeckie”, drukowanego m.in. w wieży kościoła św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Zbierał informacje o nastrojach społecznych, represjach, działaniach opozycji. 1982–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NSPJ w Nowym Sączu. 22 II 1982 aresztowany (pobity po zatrzymaniu), osadzony w areszcie KW MO, AŚ tamże i AŚ w Krakowie, 6 V 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 4 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Nowym Sączu i Hrubieszowie (14–19 IX 1982 uczestnik głodówki o status więźnia politycznego), 25 V 1983 zwolniony warunkowo, nast. na mocy amnestii. II – III 1982 poddawany rewizjom. W V 1982 zwolniony z pracy, V – VI 1983 bez zatrudnienia, VI 1983 zatrudniony ponownie w ZNTK na gorszym stanowisku (do 1989 brak możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami). 1983–1985 wielokrotnie wzywany na rozmowy i przesłuchania. W V 1988 uczestnik kilkugodzinnych przestojów w pracy w zakładzie na znak solidarności ze strajkującymi w kraju.

Od 1994 nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

26 II 1982 – 28 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Malarze; 28 II 1984 – 29 X 1985 przez Wydz. V WUSW w ramach KE krypt. Szofer.

 

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry