Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19359,Weglarz-Jerzy.html
2023-12-10, 08:14

Węglarz Jerzy

Jerzy Węglarz, ur. 2 X 1953 w Jenne (Niemcy). Ukończył Technikum Samochodowe w Wałbrzychu (1973).

1974–1976 zasadnicza służba wojskowa, 1976–1981 kierownik stacji obsługi w Oddziale PKS w Legnicy.

30 VIII–1 IX 1980 uczestnik strajku w zajezdni PKS w Legnicy, członek KS. Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, przew. KZ, 9 IX 1980–VI 1981 przew. MKZ w Legnicy, 22 IX 1980–VI 1981 członek KKP. Jesienią 1980 uczestnik spotkań w zakładach pracy województwa legnickiego, inspirator założenia MKZ w Jaworze i Prochowicach. 28–29 XI 1980 uczestnik negocjacji między okupującymi Urząd Wojewódzki w Legnicy działaczami MKZ w Głogowie a wicewojewodą Zdzisławem Barczewskim. 1980–1981 współzałożyciel, drukarz, redaktor niezależnego pisma „Solidarność”/„Solidarność Zagłębia Miedziowego”. 26 I 1981 uczestnik i reprezentant MKZ w Legnicy podczas strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze, do 10 II 1981 członek Połączonego KS Dolny Śląsk. VI i 24 X 1981 delegat na I i II WZD Województwa Legnickiego; VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk. Od IX 1981 pobyt w RFN, nast. w Jugosławii, gdzie zastał go stan wojenny.

Po 13 XII 1981 emigracja do RFN.

Uhonorowany Medalem 25-lecia NSZZ „S” (2005).

18 IX 1980–13 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Legnicy w ramach SOS krypt. Zajezdnia.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony