Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wirski Zbigniew Tadeusz

Zbigniew Tadeusz Wirski, ur. 22 IX 1934 w Bielszowicach k. Zabrza. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Budownictwa Ogólnego (1956).

1947–1950 i 1957–1958 w ZHP, 1951–1953 ZMP.

1956–1958 inżynier budownictwa w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 5 w Bytomiu, 1958–1962 w PKP w Katowicach, 1963–1982 na stanowiskach kierowniczych w Kutnowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Kutnie.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od X 1980 rzecznik prasowy i członek prezydium MKZ Ziemi Kutnowskiej; redaktor i autor artykułów w niezależnym „Biuletynie Informacyjnym «Solidarności» Ziemi Kutnowskiej”, organizator kolportażu niezależnych wydawnictw (biuletyny, książki, afisze, znaczki), obchodów 3 V, 25 VII 1981 marszu głodowego w Kutnie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, 3 III 1982 zwolniony, nast. zwolniony z pracy. 1982–1987 organizator budowy kościoła w parafii św. Wawrzyńca w Kutnie. 1982 organizator pomocy internowanym i ich rodzinom, 1982–1989 organizator spotkań kulturalnych i prelekcji, kolporter podziemnych wydawnictw (ulotki, własne utwory, książki, znaczki poczt podziemnych), od 1983 zw. z grupą skupioną wokół ks. Mariana Lipskiego, proboszcza Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna; IV–V 1985 rzecznik prasowy podczas głodówki w Głogowcu. Autor utworów satyrycznych i patriotycznych, m.in. Ojcze nasz internowanych (1981), Bracie Jerzy przebacz nam (1984), publikowanych w pismach podziemnych, wykonawca gablot patriotyczno-religijnych. 1982–1989 kilkukrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W X 1986 współzałożyciel podziemnej RKW w Kutnie, na skutek szykan i zastraszania rodziny po mies. wycofał się z działalności. 1987–1988 inżynier w Przedsiębiorstwie Polonijno-Zagranicznym w Białymstoku, 1988–1990 właściciel zakładu remontowo-budowlanego w Kutnie.

W II 1989 współinicjator jawnej działalności „S” w Kutnie, 9 II – 29 VI 1989 członek Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji „S” tamże. 1989–1990 współzałożyciel i członek Obywatelskiego Ruchu Samorządności Terytorialnej tamże, 1990–1993 organizator i lider Forum Obywatelskiego Przyjaciół Kutna. Od 1990 w PC (1990–1995 przew. koła w Kutnie). Od 1995 członek SDP. Od 1990 autor w lokalnej prasie, m.in. „Ziemia Kutnowska”, „Kurier Kutnowski”, „Życie Kutna”, „Goniec Płocki”, „Tygodnik Płocki”; 1990/1991 przez pół roku bez zatrudnienia, 1991–1994 własna działalność gospodarcza, 1994–1995 dyr. Miejskiego Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kutnie, 1997 na emigracji zarobkowej w Szwecji; od 2000 na emeryturze.

Autor wspomnień Moje wojenne dzieciństwo 1939–1945 opublikowanych w „Roczniku Lwowskim” (2005), Utrwalony czas. Twórczość i wspomnienia internowanych z powiatu kutnowskiego (2007).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Złotym Krzyżem Zasługi (1972), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Płocku w ramach SOS krypt. Wieszcz; 1983–1988 przez p. IV RUSW w Kutnie w ramach KE krypt. Jeż; 1989 przez p. V w ramach KE krypt. Inżynier.

Milena Przybysz

Region Płock, Kutno

Opcje strony

do góry