Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wirski Zbigniew Tadeusz

Zbigniew Tadeusz Wirski, ur. 22 IX 1934 w Bielszowicach k. Rudy Śląskiej. Absolwent Politechniki Krakowskiej.

1950-1953 w ZMP. 1963-1982 zatrudniony w Kutnowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym.

We IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego w KPB. W X 1980 rzecznik prasowy Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S” Ziemi Kutnowskiej. Redaktor i autor artykułów w Biuletynie Informacyjnym „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej.

13 XII 1981 – 3 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka. Wraz z Wojciechem Wiścickim i Janem Chmielewskim członek 3-osobowego „dowództwa” komitetu internowanych w Mielęcinie. Po zwolnieniu przekazał Komitetowi Prymasowskiemu w Warszawie listy internowanych i sprawozdanie. Zwolniony z pracy w KPB. 1982-1987 zatrudniony jako kierownik budowy kościoła w parafii św. Wawrzyńca w Kutnie. Działacz grupy skupionej wokół ks. Mariana Lipskiego przy Sanktuarium w Głogowcu. Współtwórca ołtarzy i gablot patriotyczno-religijnych (m.in. gabloty poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce) przy kościele św. Wawrzyńca i przy Sanktuarium w Głogowcu oraz autor projektu tablicy ufundowanej przez reprezentantów „S” Ziemi Kutnowskiej wmurowanej w IV 1985 w kościele na św. Stanisława Kostki w Warszawie. Autor wierszy, satyr, piosenek więzienno-patriotycznych publikowanych w pismach drugiego obiegu i antologiach poezji podziemnej (m.in. ''Ojcze nasz internowanych'', ''Bracie Jerzy przebacz nam'') oraz wspomnień. W II 1989 współinicjator jawnej działalności „S”. Od 9 II 1989 członek Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji „S” w Kutnie.

Kandydat na posła z województwa płockiego, organizator i lider Forum Obywatelskiego Przyjaciół Kutna. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Autor publikacji ''Moje wojenne dzieciństwo 1939-1945'', ''Utrwalony czas. Twórczość i wspomnienia internowanych z powiatu kutnowskiego''.

Milena Przybysz

Region Płock, Kutno

Opcje strony

do góry