Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wirga Mirosława (właśc. Jolanta)

Mirosława (właśc. Jolanta) Wirga, ur. 11 III 1950 we Wrocławiu. Ukończyła Technikum Handlowe tamże (1969).

1969–1973 referent w Centrali Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal we Wrocławiu, 1973–1981 ekonomista w Centrum Komputerowych Systemów Automatycznych i Pomiarowych Zakładów Elektronicznych Mera-Elwro tamże.

1979–1980 kolporterka m.in. „Biuletynu Dolnośląskiego” (otrzymywanego od Piotra Starzyńskiego).

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka „S” w Biurze Handlu Zagranicznego w zakładzie, wiceprzew. Koła tamże. 13 XI 1981 wyjechała z mężem Andrzejem do RFN w celu nawiązania współpracy z Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB).

13 XII 1981 – 2004 na emigracji w RFN, w 1986 otrzymała azyl polit., do 1989 prace dorywcze. XII 1981 – 1991 współorganizatorka z mężem Andrzejem wieców i protestów ws. odwołania stanu wojennego w Polsce oraz uwolnienia internowanych, aresztowanych i więźniów polit., a także wystaw, spotkań i konferencji prasowych dla mediów zachodnioniemieckich, podczas których informowano o walce Polaków z komunizmem. 1982–1991 współzałożycielka, członek Hilfskomitee Solidarność Mainz e. V. 1982–1989 współwydawca i redaktorka „Solidarność. Informations-Bulletyn”. 1983–1992 zaprzysiężony członek SW w RFN. Organizatorka pomocy dla podziemnych struktur „S” i SW: zbiórek pieniędzy, za które kupowała sprzęt i materiały poligraficzne (drukarskie maszyny offsetowe, matryce, farby), sprzęt radiowo-elektroniczny (części elektroniczne i podzespoły do radia, skanery elektroniczne służące do podsłuchiwania komunikacji radiowej MO i SB, radiostacje), sprzęt i materiały fotograficzne, kamery, magnetowidy, wideokasety i kasety magnetofonowe, komputery i in., pomocy humanitarnej z RFN do Polski (m.in. odzieży, żywności, lekarstw i sprzętu medycznego), pomocy w RFN osobom i rodzinom z Polski, które wyemigrowały z przyczyn polit., koordynatorka wysyłek do Polski polskich wydawnictw emigracyjnych, a także publikacji emigracyjnych w jęz. rosyjskim, ukraińskim, białoruskim i czeskim, które nast. przemycano do ZSRS i Czechosłowacji.

1989–2004 laborantka w Ärztliche Laborgemeinschaft Mainz und Umgebung. Od 2010 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2013).

Łukasz Sołtysik

Niemcy, Region Dolny Śląsk, Wrocław, Mainz/Moguncja

Opcje strony

do góry