Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wocial Jerzy Piotr

Jerzy Piotr Wocial, ur. 29 VI 1946 w Warszawie, zm. 31 V 2009 tamże. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydz. Handlu Zagranicznego (1969) i Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filozofii (1975), doktorat (1979). 1969–1971 asystent w Instytucie Koniunktur i Cen przy Ministerstwie Handlu Zagranicznego, od 1975 pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii UW. 1977–1980 współpracownik wydawnictwa ­NOW-a: składacz, organizator transportu, udostępniał własne mieszkanie na spotkania redakcji. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, 1980–1981 Prezydium KZ „S” UW, 1981–1989 rzecznik ds. informacji „S” UW; III 1981 na uczelni organizator obchodów 13. rocznicy Marca 1968. 1981 autor publikacji w „Krytyce” (pod ps. Piotr Niewiarowski). 13 XII 1981–23 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białołęce, Jaworzu i Darłówku. 17–19 III 1984 i 1–2 V 1987 przetrzymywany na komendach MO, ukarany grzywną. 1985–1986 współzałożyciel, autor, redaktor, przepisywacz, organizator działalności wydawniczej zakładowego pisma Kombinatu Przemysłu Narzędziowego VIS „Spojrzenie Na...”, 1985–1989 członek Społecznego Komitetu Nauki, w II poł. l. 80 współpracownik NZS.

Po 1989 członek „S” UW. Od 1992–1997 członek redakcji „Więzi”, nast. Rady Redakcyjnej, od 1994 członek zwyczajny, nast. członek Zarządu KIK w Warszawie.

Autor publikacji naukowych, m.in. tłumacz i autor wstępu do prac Floriana Znanieckiego, Myśl i rzeczywistość (1987) oraz Humanizm i poznanie (1991), tłumacz dzieła Wernera Jaegera Teologia wczesnych filozofów greckich (2007), wieloletni publicysta „Rzeczpospolitej”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1978–1989 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO/SUSW w Warszawie w ramach SOS/SOR/KE krypt. Lawo.

Krzysztof Dąbek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry