Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wodecki Jan

Jan Wodecki, ur. 23 IX 1956 w Krośnie Odrzańskim. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek matematyka (1980).

1975–1976 uczestnik Duszpasterstwa Młodzieży prowadzonego przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów przy kościele św. Antoniego w Nowej Soli. 1977–1980 Duszpasterstwa Akademickiego Most przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu. 1977–1980 w trakcie studiów we Wrocławiu kolporter niezależnych czasopism (m.in.: „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Robotnik”).

1980–1984 programista w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO w Zielonej Górze. 1980–1981 obowiązkowa służba wojskowa w szkole podchorążych rezerwy, nast. w garnizonie Biedrusko.

Po 13 XII 1981 wykonawca drukarni ramkowych na potrzeby własne, a także dla redakcji pisma „Zielonogórski Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", oficjalne pismo Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ „S”. Jego poprzednikiem był wydawany od 24 I 1981 „Wewnątrzzwiązkowy Serwis Informacyjny MKZ NSZZ „S” z redaktorem Leszkiem Koszytkowskim. Wydawcą był Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ „S”. Za druk i rozpowszechnianie odpowiadało Elbląskie Biuro Informacyjne Solidarności podległe ZR NSZZ „S” w Elblągu. Pierwszy numer ukazał się 24 VIII 1981. Solidarność”, dla struktur podziemnych m.in. z okolic Żar. 1982 współtwórca Nowosolskiego Komitetu Samoobrony Solidarności w Nowej Soli. 1982–1983 autor tekstów redaktor, wydawca, drukarz, kolporter biuletynu „Solidarność” z podtytułem „Bóg Honor Ojczyzna” wydawanego przez Nowosolski Komitet Samoobrony Solidarności, a nast. od 1983 pisma „Solidarność Walcząca” wydawanego przez SW Ziemi Nowosolskiej (do 1986). 1983–1984 autor tekstów, redaktor, drukarz (z Dorotą Skibińską i Andrzejem Ogłozińskim), kolporter pisma „Solidarność Lubuska” z podtytułem „Miesięcznik Środkowego Nadodrza: Zielona Góra, Nowa Sól, Żary, Żagań, Wschowa, Krosno Odrzańskie, Sulechów, Świebodzin, Sława”. 1983–1986 drukarz, kolporter pism „Solidarność Walcząca” i „Tygodnik Mazowsze” z matryc białkowych otrzymywanych z Wrocławia z SW. 1982–1986 drukarz wielu serii ulotek. 1982–1987 kurier (z Jerzym Ceglarkiem i Stanisławem Rembowieckim) kanału przerzutowego SW pism podziemnych z Wrocławia. 1982–1985 uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych. 1982–1989 twórca niewielkiej biblioteki wydawnictw podziemnych we własnym mieszkaniu w Nowej Soli oraz organizator lokalnej sieci kolportażu.

1984–1993 programista, st. programista, asystent dyr. w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych Dozamet w Nowej Soli.

Od 1988 działacz ruchu ekologicznego, uczestnik manifestacji ekologicznej w Głogowie. 1989 założyciel, członek, przew. działającego jawnie Koła Polskiego Klubu Ekologicznego z siedzibą w Nowej Soli. 1989 współorganizator, członek, skarbnik, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Lubuskiego.

1989–1992 sekretarz Zakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S” w DZM Dozamet w Nowej Soli, 1989 członek prezydium Zakładowej Komisji Związkowej ds. działalności kadrowej NSZZ „S” tamże. 1989–1990 sekretarz Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w Nowej Soli; 1989–1990 członek KO tamże. 1992–1994 w UD. 1993–2011 specjalista informatyk w Banku Przemysłowo-Handlowym w Zielonej Górze.

Od 2012 informatyk w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych Dozamet Sp. z o.o. w Nowej Soli

Od 7 IV 1986 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Kurier.

 

Przemysław Bartkowiak

Opcje strony

do góry