Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wodyk Wiesław

Wiesław Wodyk, ur. 28 VI 1946 w Gdyni. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Okrętów (1973).

1968-1978 konstruktor budowy gazowców w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni (od 1998 Stocznia Gdynia SA), 1978-1993 pracownik Zarządu Portu Gdynia. W XII 1970 uczestnik strajku w Stoczni KP i demonstracji ulicznych w Gdyni. Autor i wykonawca pieśni wyróżnionych I nagrodą na festiwalu Sacrosong w Krakowie (1972).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Porcie Gdynia, zapewniał oprawę muzyczną podczas mszy polowych, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego Pionu Technicznego, następnie wiceprzewodniczący KZ Zarządu Portu Gdynia, współredaktor, autor tekstów i rysunków satyrycznych w piśmie KZ „Solidarność Portowców”.

Po 13 XII 1981 wykonawca własnych pieśni podczas Mszy za Ojczyznę m.in. w kościołach NSPJ i oo. redemptorystów w Gdyni i Gdańsku, nagrywanych na kasety audio, m.in. 1985 Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Fonograficzna CDN; 1982-1983 redaktor (wraz z Ryszardem Śleszyńskim) podziemnego „Biuletynu Informacyjnego” („S” Portu Gdynia).

1989-1993 przewodniczący KZ Portu Gdynia, 1990-1993 delegat na kolejne WZD Regionu Gdańsk, 1992-1995 członek ZR. 1991-1993 p.o. dyr. Morskiego Portu Handlowego Gdynia, 1993-1998 przedstawiciel Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok z Gdyni w Kantonie i Hongkongu. 1993-1998 członek KZ w TO Chipolbrok, od 1999 Komisji Międzyzakładowej „S” Holding Grupa PLO. 1999-2000 pełnomocnik Zarządu PLO Gdynia, 2000-2004 radca handlowy Ambasady RP w Waszyngtonie, następnie m.in. w 2006 dyr. Koreańsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego Chopol w Phenianie, 2006-2007 prezes Linii Żeglugowej Pol-Euro.

Laureat II nagrody (Srebrny Knebel) na Przeglądzie Piosenki Prawdziwej w Gdańsku (1981) oraz Nagrody Kulturalnej „S” (za 1984).

27 IV 1982 – 29 IV 1982 rozpracowywany przez Wydział V KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Posucha, nr rejestracyjny 43540.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry