Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19473,Wojciechowski-Zdzislaw.html
2023-03-26, 13:21

Wojciechowski Zdzisław

Zdzisław Wojciechowski, ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). SJ, ur. 4 X 1956 w Grodźcu k. Konina. Po maturze wstąpił do zakonu jezuitów; 1978-1980 student na Wydz. Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie; absolwent Papieskiego Wydz. Teologicznego w Warszawie (1983); święcenia kapłańskie (1983); 1983-1985 duszpasterz akademicki KUL; 1985-1988 studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (indywidualne z socjologii, doktoranckie z katolickiej nauki społecznej).

Po 1976 uczestnik zbiórek pieniężnych KOR dla represjonowanych robotników. W czasie studiów uczestnik grupy dyskusyjnej skupionej wokół ks. prof. Józefa Tischnera; zaangażowany w kolportaż niezależnych wydawnictw w środowisku akademickim w Krakowie; III-IV 1980 wydawca pierwszej edycji książki ks. J. Tischnera ''Polski kształt dialogu''; współpracował z działaczami SKS (Teresą Honowską, Tadeuszem Konopką, Józefem Ruszarem); animator ruchu oazowego wśród studentów Krakowa.

1983-1985 współzałożyciel przy Duszpasterstwie Akademickim KUL studenckiej wszechnicy Grupa Społeczna, w 1984 i 1985 współorganizator przy DA KUL Tygodni Społecznych (prelegenci m.in. Tadeusz Mazowiecki, ks. prof. J. Tischner, Jacek Ambroziak i Stanisław Opiela SJ); współorganizator rocznego studium dziennikarskiego dla studentów, z wykładami opozycyjnych dziennikarzy (m.in. Dariusz Fikus); uczestnik spotkań redakcyjnych Niezależnego Pisma Młodych Katolików „Spotkania”; kolporter podziemnych wydawnictw w ramach sieci dystrybucyjnej Anny Truskolaskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL; wykładowca podziemnej Wszechnicy Związkowej. Od III-IV 1984 członek kilkuosobowej grupy ekspertów kierowanej przez Lesława Pagę przy podziemnym TZR „S” w Lublinie, po wyjeździe L. Pagi do USA 1987-1988 przewodził grupie powiększonej do 15-20 osób, spotykającej się w pomieszczeniach oo. jezuitów przy ul. Królewskiej w Lublinie; 1985-1986 duszpasterz środowiska nauczycielskiego, 1985-1988 współodprawiający Msze za Ojczyznę w kościele oo. Jezuitów przy ul. Królewskiej w Lublinie (16. i 19. dnia miesiąca, zapoczątkowane w XI 1984). 1988-1992 w kościele akademickim Świętego Ducha w Toruniu, duszpasterz pracowników naukowych, prawników oraz kapelan KIK, odpowiedzialny za organizowanie cykli publicznych wykładów w DA. Utrzymywał bliskie kontakty ze strukturami podziemnej „S”.

W 1991 inicjator działalności Fundacji Pomocy Bliźnim w Toruniu. 1992-1993 przebywał w Niemczech, m.in. jako wolny słuchacz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej we Frankfurcie nad Menem. 1993-1996 duszpasterz akademicki w Szczecinie, 1996-2001 duszpasterz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2001-2005 w domu rekolekcyjnym w Kaliszu, następnie w Gdyni, inicjator spotkań formacyjnych dla osób przeżywających kryzys wieku średniego (Męska Wspólnota w Połowie Drogi), od 2005 w Warszawie, m.in. kapelan ruchu Małżeńskie Drogi oraz współorganizator i wykładowca warsztatów przygotowujących do sakramentu małżeństwa. W 2000 współinicjator, w 2001 dyr. Jezuickich Dni Młodzieży w Świętej Lipce. Od 2008 wiceprezes Instytutu Ignacego Paderewskiego.

Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony