Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19474,Wojdakowski-Adam.html
2023-03-30, 17:04

Wojdakowski Adam

Adam Wojdakowski, ur. 15 I 1950 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1981).

W 1968 zatrudniony w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, 1969-1970 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportowym w Gdańsku, 1972-1983 w Gdańskiej Stoczni Remontowej. W XII 1970 uczestnik strajku w WPT. W VI 1976 uczestnik krótkiego strajku w GSR. 1976-1980 uczestnik niezależnego ruchu wydawniczego, organizator transportu, lokali, sprzętu i materiałów poligraficznych, drukarz i kolporter „Robotnika” i „Robotnika Wybrzeża” oraz książek m.in. ''Pisma'' Józefa Piłsudskiego.

W VIII 1980 uczestnik strajku w GSR, IX 1980 w „S”; członek KZ.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w GSR, od 1982 zbierał składki na pomoc dla represjonowanych, 1982-1983 uczestnik przygotowania technicznego i kilkudziesięciu emisji Radia „S” nadawanych z jego mieszkania w Gdańsku-Wrzeszczu; współpracownik m.in. Bogdana Borusewicza, Wojciecha i Izabeli Falkowskich, Piotra Kapczyńskiego, Danuty Zientarskiej. 1983-1986 uczestnik wydawania podziemnego pisma „Przegląd Polityczny”, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Przeglądu Politycznego”, książek. 1983-1985 z-ca kierownika warsztatu na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, 1985-1994 kierownik PHO Nordom, placówki Składu Opałowego w Gdańsku-Wrzeszczu.

Od 1994 własna działalność gospodarcza.

Autor patentów, m.in. usprawnienia w systemie załadunku płynnej siarki na statek.

 

Krzysztof Filip, Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony