Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wójcik Marek

Marek Wójcik, ur. 4 III 1957 w Rzeszowie. 1977-1981 student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek filologia germańska.

Od I 1981 działacz NZS WSP, od III 1981 w składzie tzw. triumwiratu (3-osobowego kierownictwa NZS, z Radosławem Wyrzykowskim i Andrzejem Wontorem); współzałożyciel Studenckiego KOWzP; jako przedstawiciel NZS uczestnik posiedzeń Senatu uczelni. W II 1981 organizator akcji protestacyjnych ws. rejestracji NZS, XI/XII 1981 akcji solidarnościowej ze studentami radomskiej WSI, współtwórca studenckich pism niezależnych: „Kontrapunkt” i „Centrum Informacji Akademickiej CIA”; rzecznik współpracy NZS z regionalną „S”.

Po 13 XII 1981 w ukryciu; skreślony z listy studentów (antydatowana decyzja władz WSP). 10 I 1982 zatrzymany, 12 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 28 VI 1982. Od lata 1982 pracownik społeczny, od XI 1982 zatrudniony w parafii jako pracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie (późn. Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny). IX 1982 – VI 1989 członek RKW „S” w Rzeszowie; redaktor odpowiedzialny biuletynu RKW „Solidarność Trwa”. 5 XI 1983 aresztowany, 10 I 1984 zwolniony, w VII 1984 objęty amnestią. Współtwórca jednodniówki „Wieś Rzeszowska” wydanej w II 1983 w rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich; współpracownik podziemnego pisma społeczno-politycznego „Informator Rzeszowski” (III 1983); 1984-1985 członek redakcji pisma RKW „Trwamy”. 1984-1988 współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NSJ w Rzeszowie, 1985-1988 współorganizator Katolickich Tygodni Historycznych w Rzeszowie. Kolporter prasy i wydawnictw podziemnych oraz 1985-1988 legalnego miesięcznika oo. Michalitów „Powściągliwość i Praca”. Od 1986 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności „S” w Warszawie. W 1988 członek Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie. Od IX 1988 prowadził jawną działalność, początkowo poprzez powołane przez RKW Biuro Informacyjno-Koordynacyjne, od I 1989 w składzie jawnej RKW.

1989/1990 współzałożyciel „Dziennika Obywatelskiego A-Z” w Rzeszowie, 1990-1991 sekretarz redakcji; 1994-2001 pracownik hurtowni sportowej w Rzeszowie, od 2002 Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych, następnie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie; od 2003 redaktor „Rocznika Wschodniego” oraz współpracownik rzeszowskiego Oddziału IPN.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2016).

27 X 1981 – 1 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach SOS krypt. CIA; 17 XII 1981 – 26 III 1983 przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Kotwica; 19 VIII 1982 – 13 XI 1987 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Pięść; 9 XI – 9 XII 1983 przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Aro; II 1982 – 20 V 1983 przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon; 20 V 1983 – 13 IV 1988 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Wójek; 19 II 1983 – 27 V 1988 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór, do której 13 IV 1988 włączono akta SOR krypt. Wójek; 11 I – 3 VI 1989 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut II.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry