Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wójcik Zbigniew Kazimierz

Zbigniew Kazimierz Wójcik, ur. 18 I 1952 w Rzeszowie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1976), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (1997).

1976–1990 pracownik Narodowego Banku Polskiego. IX 1980–1990 w NSZZ „S”; I 1982–1983 łącznik (ps. Woliński) RKW „S” w Rzeszowie (w części struktury kierowanej przez Zbigniewa Sieczkosia); 1985–1990 członek Zespołu Niezależnych Historyków (patronat bp Ignacy Tokarczuk, kierownictwo naukowe dr Jan Draus) współpracującego m.in. z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1987–1990 członek redakcji niezależnego pisma diecezji przemyskiej „Rola Katolicka” (ps. Zbigniew Ziemiański), 1988–1989 członek redakcji podziemnego kwartalnika społecznego „Ultimatum” (publikował jako Błażej Szafran, Rzech, inkaust). 1988 członek Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie.

7 II 1989 sygnatariusz Deklaracji Założycielskiej KO w Rzeszowie, wiceprzew. Komitetu Wyborczego „S” przy Rzeszowskim KO w wyborach do parlamentu 4 VI 1989. 1989–1990 członek redakcji tygodnika „San”, kierownik działu historycznego. 1990–1991 delegat w woj. rzeszowskim Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego (prof. Jerzego Regulskiego). 1991–1997 członek Rady Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie, od 1993 prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, członek Rady Krajowej RIO, 1993 założyciel i redaktor nacz. rocznika „Budżet Samorządu Terytorialnego” (Rzeszów), od 1994 członek redakcji ogólnopolskiego miesięcznika „Finanse Komunalne” (Warszawa), 1994–1999 członek Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. 1996–1999 z-ca przew. Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. 1995–2003 współzałożyciel i sekretarz redakcji periodyku „Studia Rzeszowskie” (t. I–X). 2001–2018 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, członek Senatu PWSW (2001–2008), kierownik Zakładu Nauk Społecznych i Prawnych w Instytucie Politologii i Polityki Regionalnej PWSW (2006–2008). Autor 5 książek i 111 publikacji naukowych z zakresu historii i ustroju samorządu terytorialnego oraz historii Polski XX w., w tym procesów politycznych działaczy niepodległościowych 1945–1956, od 2009 współpracownik redakcji Polskiego Słownika Biograficznego, współredaktor i współautor Encyklopedii Rzeszowa (2004).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

15 XI 1988–30 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Tadek; 19 IV 1989–22 V 1989 w ramach SO krypt. Azymut II.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry