Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wójtowicz Adam

Adam Wójtowicz, ur. 22 XII 1947 w Samotworze k. Wrocławia. Ukończył ZSZ w Kamiennej Górze (1968).

1963-1964 pracownik w Okręgowych Warsztatów Samochodowych we Wrocławiu, w 1965 frezer w Jelczańskich Zakładach Samochodowych, w 1966 ślusarz w Przedsiębiorstwie Budowy Gazowni we Wrocławiu, 1969-1972 ślusarz-frezer w Państwowym Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Montażowym Pomet w Wołowie, 1972-1974 frezer w Zakładach Remontowych Energetyki we Wrocławiu, 1974-1997 ślusarz w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Organicznego Organika-Rokita w Brzegu Dolnym. 1956-1957 w ZHP.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, następnie Prezydium KZ w NZPO Organika-Rokita; członek redakcji niezależnych pism zakładowych: „Biuletynu Informacyjnego” (IX-XII 1980), „Solidarności Rokita” (I-VIII 1981), „Tygodnia w Rokicie” (IX – 9 XII 1981), organizator biblioteki wydawnictw niezależnych przy KZ; w III 1981, w czasie kryzysu bydgoskiego, redaktor „Biuletynu Strajkowego Komitetu Strajkowego NSZZ «S» NZPO Organika-Rokita”.

14 XII 1981 uczestnik strajku w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu, gdzie nawiązał kontakt z RKS „S” Dolny Śląsk. V 1982 – III 1989 przewodniczący TKZ „S” w NZPO Organika-Rokita; organizator punktu drukarskiego, drukarz ulotek i odezw podziemnych władz „S”; redaktor (z Władysławem Dukietem i Henrykiem Strzyżem) i drukarz „Biuletynu Informacyjnego” (V-IX 1982); VI 1982 – 1984/1985 współzałożyciel i członek tajnej MKK „S” Ziemi Milicko-Wołowskiej, IX 1982 – V 1985 redaktor (z W. Dukietem, Ryszardem Pendolskim, H. Strzyżem) podziemnego pisma „Podaj Dalej”. 5 XI 1982 zatrzymany, 6 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 2 XII 1982 zwolniony. 1983-1989 drukarz i kolporter pism podziemnych wydawanych w NZPO Organika-Rokita i „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”, „Echa Terenu”; kolporter „Tygodnika Mazowsze”, „Prawdy”, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, banknotów okolicznościowych; od 1984 z-ca przewodniczącego Rady Pracowniczej w NZPO Organika-Rokita. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. VI 1988 – IV 1989 redaktor (z H. Strzyżem) podziemnego pisma „Solidarność Rokita – Biuletyn Informacyjny NSZZ «S» Rokita”.

W 1989 członek KO „S” w Brzegu Dolnym; IV 1989 – 1997 członek KZ „S” w NZPO Organika-Rokita. 1997-2003 ślusarz frezer w Zakładach Budowlano-Mechanicznych Bumet-Rokita w Brzegu Dolnym, 1997 – V 2003 członek KZ tamże. Od 2003 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2007 na emeryturze.

8 VII 1983 – 23 II 1987 rozpracowywany przez p. V Komisariatu MO/RUSW w Wołowie w ramach SOR krypt. Muł.

Iwona Demczyszak

Region Dolny Śląsk, Brzeg Dolny

Opcje strony

do góry