Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wóycicki Kazimierz

Kazimierz Wóycicki ur. 22 VIII 1949 w Warszawie. 1967-1971 student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Teoretycznej (1974), 1983-1985 student Uniwersytetu we Fryburgu (RFN), kierunek politologia i historia współczesna, stypendysta Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst oraz Fundacji Konrada Adenauera, w 2000 doktorat.

1974-1985 redaktor „Więzi”. W III 1968 uczestnik wieców studenckich. 1972-1973 uczestnik akcji protestacyjnej przeciw utworzeniu SZSP, sygnatariusz listów i protestów w obronie braci Kowalczyków (1971), ws. uwolnienia skazanych członków Ruchu (1974), poprawek w Konstytucji PRL (1975). 1972-1975 współpracownik wschodnioniemieckiej Akcji Pokuty; w kontakcie z opozycją wschodnioniemiecką (m.in. z F. Magirius, L. Mehlhorn, W. Templin). 1975-1976 organizator spotkań dyskusyjnych opozycji. W 1976 uczestnik akcji pomocy dla robotników Radomia i Ursusa, sygnatariusz listu w ich obronie. 1976-1980 działacz KIK w Warszawie. 1977-1980 autor i redaktor niezależnego pisma „Głos” (ps. „Wojciech Zbrucz”). W 1979 uczestnik głodówki w kościele św. Krzyża w Warszawie.

W VIII 1980 sygnatariusz listu wzywającego rząd do uznania MKS i podjęcia rozmów ze strajkującymi w Gdańsku. Od IX 1980 doradca „S”.

13 XII 1981 – VI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1983-1985 studiował politologię i historię współczesną na Uniwersytecie we Fryburgu, stypendysta KAAD oraz Fundacji Konrada Adenauera, komentator Radia Wolna Europa, 1986-1987 dziennikarz sekcji polskiej BBC. Od 1987 członek redakcji „Więzi”, 1989-1990 z-ca redaktora naczelnego.

1988-1990 sekretarz KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, odpowiedzialny za kontakty zagraniczne. II-IV 1989 pracownik Biura Prasowego podczas obrad Okrągłego Stołu. W 1989 współredaktor ''Listu katolików polskich i katolików niemieckich'', ''Listu intelektualistów polskich i wschodnioniemieckich''. 1990-1993 redaktor naczelny „Życia Warszawy”, 1994-1996 dziennikarz, redaktor naczelny działu krajowego Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. TVP1; 1993-1996 autor projektu badawczego finansowanego przez fundację Eberta ''Obrachunek z historią – wyzwanie europejskie'' zakończonego publikacją ''Ofiary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej'' (Oficyna Wydawnicza Volumen, 1996); 1996-1999 dyr. Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, 1999-2000 współzałożyciel, prezes Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej tamże, 2000-2004 dyr. Instytutu Polskiego w Lipsku, 2004-2008 dyr. szczecińskiego oddziału IPN, od 2008 doradca Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wykładowca na UW i Uniwersytecie Szczecińskim.

Autor wielu publikacji z zakresu stosunków polsko-niemieckich, m.in. ''Czy bać się Niemców?'' (CDN 1990), ''Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec przeszłości 1933-1945'' (2004).

Uhonorowany Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2007).

Od 5 IX 1974 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach KE/SOR krypt. Gniazdo; 11 II 1974 – 12 III 1987 przez Wydz. II Dep. III/Wydz. II/V Dep. IV MSW w ramach KE/SOR krypt. Bernard; 16 VI 1988 – 10 X 1989 przez Wydz. V Dep. IV MSW w ramach KE krypt. Bernard.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry