Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wranik Józef

Wranik Józef, ur. 14 XII 1938 w Raciborzu, zm. 11 X 2020 w Nowej Soli. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Budownictwa (1962), dr, dr hab. inż., prof. nadzw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (1995), prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (1996–2017).

1974–1982 pracownik Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, od 1 IX 1980 docent. Członek Sekcji Mechaniki Konstrukcji przy Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Komitetu Naukowego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 1980–1982 radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej, przew. Klubu Radnych Bezpartyjnych.

Od IX 1980 w „S”, założyciel i od X 1980 przew. KZ Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej; X 1980–I 1981 z ramienia „S” członek Nadzwyczajnej Komisji WRN w Bielsku-Białej do zbadania zarzutów wysuniętych przez MKZ „S” Regionu Podbeskidzie wobec prominentnych urzędników partyjnych i administracyjnych; współautor raportu komisji, który stał się przyczyną podbeskidzkiego strajku generalnego (27 I–6 II 1981); od X 1981 członek zespołu ekspertów Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych przy ZR Regionu Podbeskidzie.

13 XII 1981–22 VII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i Nowym Łupkowie. Od XII 1982 na emigracji w Niemczech; współpracował jako projektant i inżynier bezpieczeństwa konstrukcji z wieloma biurami projektowymi w Niemczech, później kierownik działu statyki i planowania nośności konstrukcji, 1994 uzyskał tytuł inżyniera doradcy i rzeczoznawcy na terenie Bawarii; członek Niemieckiego Towarzystwa Mechaniki i Matematyki Stosowanej GAMM, uczestnik konferencjach naukowych w Niemczech i innych krajach Europy.

1995 prof. nadzw. Wydziału Budownictwa w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, 1996–2017 prof. nadzw. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Autor i współautor ponad 50 prac naukowo-badawczych z zakresu mechaniki konstrukcji.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2019), Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości (2020).

 

Artur Kasprzykowski

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry