Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wręga Antoni Jerzy

Antoni Jerzy Wręga, ur. 3 X 1952 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Historii (1977).

1977–1978 nauczyciel w SP nr 61 w Gdańsku, 1978 archiwista w Gdańskim Ośrodku Ochrony Dóbr Kultury, po rewizji w jego mieszkaniu zwolniony z pracy, 1978–1979 sekretarz pisarza Stanisława Załuskiego, 1979 bibliotekarz w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

1978–1980 współpracownik KOR/KSS KOR, 1979–1980 uczestnik RMP, uczestnik spotkań dyskusyjnych, niezależnych obchodów rocznic XII 1970, 11 XI, 3 V; kolporter, autor art. do pism niezależnych, m.in. „Bratniaka”.

IX 1980–XII 1981 kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych MKZ Gdańsk, kierownik sekcji prasoznawstwa; nast. pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Działu Analiz Bieżących MKZ/ZR: m.in. zbieranie relacji, dokumentów nt. XII 1970, opublikowanych m.in. w książce Grudzień 1970 (1986).

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 29 VI 1982 zwolniony, zwolniony z pracy, namawiany do współpracy, szykanowany, zastraszany przez SB.

Od VII 1983 na emigracji w USA, robotnik w przemyśle stalowym, nast. zdał egzamin dziennikarski w gazecie „Voice of America”, publikował m.in. w „Nowym Dzienniku”.

II 1991 powrót do Polski, od 1991 pracownik MSZ, 1991–1995 drugi sekretarz, wicekonsul Ambasady RP w Kopenhadze. 1995–1996 zatrudniony w prywatnej firmie. 1996–2000 radca ministra w MSZ, nast. wicedyr. Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych, odwołany ze stanowiska. 2000–2002 urzędnik Służby Cywilnej, 2002–2006 ponownie drugi sekretarz w MSZ, 2006–2008 poza MSZ, 2008–2011 radca ministra w MSZ w Dep. Polityki Bezpieczeństwa, od 2011 pracownik Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. MSZ.

Absolwent m.in. amerykańsko-niemieckiego Marshall Center w Garmisch-Partenkirchen, uczestnik brytyjskich konferencji w Wilton Park, członek British Alumni Society.

16 X 1978–5 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Kustosz.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry