Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wróbel Józef

Józef Wróbel, ur. 8 IX 1939 w Pardalinie k. Ostrowa Wlkp. Ukończył ZSZ w Odolanowie (1958).

1958-1964 pomocnik maszynisty w Lokomotywowni Ostrów Wlkp., 1964-1997 monter w Zakładach Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP tamże, 1976-1981 członek Prezydium Rady Pracowniczej.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w Mera-ZAP, następnie KZ; w 1981 wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S” w Ostrowie Wlkp., oddelegowany do pracy w MKP jako przedstawiciel ZAP; VI-VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, członek ZR Wielkopolska Południowa.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp. i Głogowie, w II 1982 zwolniony. Współorganizator podziemnej działalności „S” w zakładzie pracy i w Ostrowie Wlkp. (m.in. z Tadeuszem Plucińskim i Jerzym Mintą z ZNTK); utrzymywał kontakty z podziemiem kaliskim (m.in. z Edwardem Grzelińskim, Janem Marciniakiem, Antonim Pietkiewiczem); kolporter wydawnictw „S” (we współpracy z kurierami Januszem Urbanem i Zbigniewem Zawadzkim przywożącymi ulotki z Warszawy i Wrocławia oraz siecią kolportażu w Kaliszu); od połowy 1982 współorganizator (z ks. Alfredem Mąką) spotkań działaczy ostrowskiej „S” i Mszy za Ojczyznę w kościele św. Stanisława; członek Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała Ledóchowskiego w Ostrowie Wlkp. (1982-1984); współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym i ich Rodzinom w Kaliszu (współdziałał m.in. z o. Stefanem Dzierżkiem, Danutą Kozłowską i Aleksandrem Sokołowskim) oraz Caritas Poznań. Od 1986 współorganizator i działacz sekcji polityczno-społecznej Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie przy kościele św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. Od jesieni 1988 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Solidarność Kaliska im. ks. Jerzego Popiełuszki przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu, następnie uczestnik z Jerzym Grzegorskim spotkań działaczy „S” u Anny Binder w Kaliszu poprzedzających odtwarzanie struktur „S” w Regionie.

W 1989 współorganizator struktur „S” w Mera-ZAP, członek TZR Wielkopolska Płd. w Kaliszu, członek Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Ostrowie Wlkp. oraz KO „S” tamże; 1990-2002 przewodniczący MKK w Ostrowie (1990-1992 oddelegowany do pracy w KZ w Mera-ZAP, 1992-1997 zatrudniony przez ZR na etacie przewodniczącego, następnie do 2002 na umowę zlecenie); od 1989 delegat na WZD Regionu Wielkopolska Płd., 1990-1995 i 1998-2001 członek ZR; w IV 1990 delegat na II KZD. W 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Byłych Funkcjonariuszy SB w Kaliszu; członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostrowie Wlkp. i Wojewódzkiej RZ w Kaliszu; ławnik Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. W 1997 członek Regionalnego Komitetu Organizacyjnego RS AWS w Kaliszu. Od 1998 na emeryturze.

Wyróżniony m.in. Honorową Odznaką Zasłużony dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2010).

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry