Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wróbel Krzysztof

Krzysztof Wróbel, ur. 29 VIII 1949 w Łodzi. Absolwent Technikum Elektrycznego nr 2 tamże (1973).

1966-1976 pracownik Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych Elektromontaż tamże, w 1976 Łódzkich Zakładów Remontowo-Montażowych Przemysłu Lekkiego, 1976-1983 Zakładów Urządzeń Elektrycznych Zeltech. W III 1968 uczestnik wiecu studentów na pl. Wolności w Łodzi. V-VI 1969 uczestnik 3-dniowego strajku w Elektromontażu w związku z odmową przyjęcia zaniżonego wynagrodzenia przez pracowników. W 1979 uczestnik zorganizowanej przez ROPCiO akcji zbierania podpisów pod Listem protestacyjnym w związku z nieudzielaniem pracownikom urlopów na okres pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w Zeltechu, następnie członek KZ; w 1981 członek KOWzP; 7 XII 1981 zatrzymany podczas akcji plakatowania KD MO Łódź-Polesie afiszem „Uwolnić więźniów politycznych”, 8 XII 1981 zwolniony.

13-16 XII 1981 uczestnik demonstracji pod budynkiem ZR „S” w Łodzi, 2-krotnie pobity, 14 XII 1981 uczestnik strajku w Zeltechu, członek KS, 16 XII 1981 zwolniony z pracy. W I 1982 współorganizator i uczestnik akcji sporządzenia dokumentacji fotograficznej zniszczeń dokonanych przez ZOMO w siedzibie ZR podczas pacyfikacji budynku oraz akcji wywiezienia 2 ton papieru z pilnowanego przez ZOMO budynku ZR. 1982-1983 członek podziemnej łódzkiej struktury Kierownicza Grupa Akcji Konspiracyjnej, drukarz podziemnych pism: „Akcja Konspiracyjna” (1982), „Prześwit” (1983). Od 1982 działacz Ośrodka Pomocy dla Internowanych, Więzionych i ich Rodzin przy kościele Najświętszego Zbawiciela w Łodzi; współorganizator jednej z największych łódzkich struktur kolportażu podziemnych wydawnictw, współpracującej z podziemnymi oficynami wydawniczymi z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Lublina, m.in.: NOWą, Kręgiem, Przedświtem, CDN-em, Mostem, PoMostem, Wersem, kolportażu pism podziemnych, m.in.: „Kultury Niezależnej”, „Vacatu”, „Karty”, „Tygodnika Mazowsze”, „CDN-u”, „KOS-a”, „Solidarności Walczącej”, podziemnych wydawnictw łódzkich, m.in. pism: „Akcji Konspiracyjnej”, „Głosu Solidarności”, „Gotowości «S»”, „Solidarnych – Wiadomości Wojenne”, „Biuletynu Łódzkiego”, „Głosu Łodzi”, „Seniora”, „Kropli”, oraz podziemnych publikacji Tajnego Wydawnictwa Oświatowego. W 1983 zatrudniony w Zakładach Urządzeń Technicznych Uniprot w Łodzi, 1984-1986 w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator, 1986-1988 w Zakładach Wytwórczych Sprzętu Rolniczego w Łodzi, 1988-1990 Zakładzie Remontowo-Budowlanym RSM Lokator.

W 1989 współzałożyciel i członek Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. 1990-1995 z-ca dyr. Delegatury Urzędu Miasta Łodzi Łódź-Polesie, w 1996 z-ca dyr. ds. technicznych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 1998-2000 prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Wschód, w 2001 zarządca komisaryczny Przedsiębiorstwa Produkcji Przemysłowej Prefabud, od 2003 prezes Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Konstantynowie Łódzkim. 1989-2006 członek założyciel stowarzyszenia Poleskie Porozumienie Obywatelskie, 1995-2005 wiceprzewodniczący 1997-1998 w ZChN. 1998-2006 radny Miasta Łódź z listy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, członek Komisji Rewizyjnej.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 V 1989 (2001).

Wiesław Maciejewski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry