Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wróbel Stanisław

Stanisław Wróbel, ur. 4 V 1927 w Nadolu k. Wejherowa, zm. 10 VI 1984 w USA.

W 1980 górnik w KWK Thorez w Wałbrzychu; członek PZPR.

W VIII 1980 uczestnik strajku w KWK Thorez, członek pierwszego w woj. wałbrzyskim KS, od IX 1980 wiceprzewodniczący MKS w Wałbrzychu, członek Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Thorez i wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego Wojewódzkiej Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S”, przewodniczący KZ w KWK Thorez, wiceprzewodniczący MKZ „S” woj. wałbrzyskiego; członek resortowej Komisji ds. Górnictwa działającej przy MKZ (później MKK, ZR) „S” woj. wałbrzyskiego. Od VI 1981 członek MKK „S” w Wałbrzychu. 17 IX 1980 przedstawiciel MKZ Wałbrzych na ogólnopolskim spotkaniu delegatów MKZ w Gdańsku, powołującym „S”. W 1981 członek ZR Dolny Śląsk Okręgu Wałbrzyskiego. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, zwolniony 11 III 1982.

Od III 1982 na emigracji w USA.

Od 28 X 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Wałbrzychu w ramach SO krypt. Solidarność; 9 IV – 8 XII 1982 przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w ramach KE.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry