Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wróbel Wiesław

Wiesław Wróbel, ur. 12 IX 1942 w Bielsku-Białej. Ukończył ZSZ tamże (1959).

1957-1982 frezer w oddziale narzędziowni Bielskiej Fabryki Armatur Befa.

26 VIII 1980 współorganizator wiecu i strajku w Befie; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; członek Prezydium MKZ w Bielsku-Białej; I/II 1981 członek Prezydium MKS podczas strajku generalnego Regionu Podbeskidzie; 6 II 1981 sygnatariusz porozumienia kończącego strajk. W V i XI 1981 delegat na I i II WZD Regionu Podbeskidzie, członek Prezydium ZR, kierownik Sekcji Interwencji, IX/X 1981 delegat na I KZD, od XI 1981 przedstawiciel Regionu w Komisji Interwencji i Praworządności „S”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, 19 III 1982 zwolniony; w 1982 kilkakrotnie zatrzymywany.

Od XII 1982 na emigracji w USA; 1983-2008 operator maszyn w firmie Honeywell International w Los Angeles; od 2008 na emeryturze.

Do 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Bielsku Białej w ramach sprawy operacyjnej BB 5198.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry